KUngliga Tekniska Högskolan (kth)

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) grundades 1827 och anses idag enligt internationell ranking vara ett av världens ledande tekniska universitet. Idag består verksamheten av fem campus med totalt ca 12 000 studerande, 1 800 doktorander och 3 700 anställda. 
 
Ämnet kvalitet initierades vid KTH 1989 av Lennart Sandholm som då erhöll en adjungerad professur i kvalitet vid skolan. Själv studerade jag vid KTH och tog min civilingenjörsexamen i maskinteknik där. Efter denna examen fortsatte jag att forska. Lennart vad då min handledare. 1988 disputerade jag med min doktorsavhandling Poor Quality Costing. Sedan 1995 ansvarar jag för ämnet kvalitet vid KTH och leder den utbildning och forskning som bedrivs inom ämnesområdet.
 
Ämnet kvalitet låg ursprungligen inom Maskinteknik men flyttades 1999 till Elektroteknik. Avsikten var att skapa en brygga mellan den forskning som finns inom KTH gällande kvalitetsdriven och IT-driven verksamhetsutveckling. Idag ligger därför kvalitetsämnet vid avdelningen Industriella Informations- och Styrsystem. Verksamheten består av en grundkurs i verksamhetsutveckling och kvalitet samt handledning av examensarbeten och doktorander.

För mer information om KTH se www.kth.se