Konferens om effektiva kundundersökningar

Den 26 maj annordnar Sandholm Associates en konferens som handlar om hur man bättre förstår kunder och medarbetare genom effektiva undersökningar. På konferensen kommer deltagarna att möta talare från bl a TeliaSonera, Bring, SCA Skog, Capio Psykiatri, Swedbank och Svenskt Kvalitetsindex. Själv kommer jag att vara öppningstalare och moderator. För mer information se www.sandholm.se