Om MIG

Jag är sedan 1995 knuten till Sandholm Associates AB som konsult och utbildare. Idag leder jag verksamheten i form av VD. Vid sidan av detta arbetar jag även som docent vid Kungliga Tekniska Högskolan samt professor vid Shanghai University i Kina.

På KTH har jag sedan tidigt 1990-tal i olika former lett kursverksamhet och forskning inom kvalitet och verksamhetsutveckling. Grunden i min egen forskning har alltdi haft som huvudfokus att, i samarbete med företag och andra organisationer, utveckla effektiva metoder för att identifiera brister och driva förbättringar i både varu- och tjänsteproducerande verksamheter. Idag utvecklar jag min forskningsområde mot hållbarhet. Inom vår verksamhet på KTH har vi dessutom en stark fokus på innovation och produktutveckling.

Jag är även vice president för och styrelseledamot inom IAQ (International Academy for Quality), vilket är den FN-anknutna organisation som sedan 60-talet har som uppgift att samordna kvalitetsarbetet globalt.

Jag har en bakgrund som både civilekonom och civilingenjör genom studier vid Stockholm Universitet och KTH och är sedan 1998 dessutom teknologie doktor i kvalitet. 2008 blev jag docent vid KTH. Jag är även kvalificerad revisor för ISO 9000, Master Black Belt enligt Sex Sigma och har varit examinator för Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Jag har stor erfarenhet av Lean bland annat genom mitt tidigare engagemang inom KTH:s produktionstekniska utbildning.

Som konsult och utbildare har jag bedrivit utbildning och ledningsseminarier i ett stort antal företag och organisationer både i Sverige och internationellt. Jag ingår även i domarkommittén för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola samt för Lennart Sandholm Team Award. Jag har varit med och grundat samt har en aktiv roll inom styrgrupperna för organisationerna SQMA (Swedish Quality Management Academy) och BES (Bussines Excellence Sweden). I Kina har jag en officiell roll som Member of Advisory Committee till Shanghai Association for Quality (SAQ). I USA är jag Member of ASQ Global Advisory Committee (GAC) och Member of ASQ Award Board inom landets nationella kvalitetsorganisation American Society for Quality (ASQ). Jag är dessutom sedan 2019 medlem av  ASQ:s styrelse från 2019 och är därigenom med och leder USA:s nationella kvalitetsarbete från högsta nivå.

Som författare har jag skrivit ett stort antal artiklar och böcker inom området kvalitet och verksamhetsutveckling. Några av de mest sålda böckerna är ”Lean – Processutveckling med fokus på kundvärde och effektiva flöden” (2013), ”Sex Sigma” (2007), ”Ständiga förbättringar” (2004), ”Kundtillfredsställelse och kundmätningar” (2000) och ”Kvalitetsbristkostnader” (1998).