Om MIG

Jag är sedan 1995 knuten till Sandholm Associates AB som konsult och utbildare. Idag leder jag verksamheten i form av VD. Vid sidan av detta arbetar jag även som docent vid Kungliga Tekniska Högskolan samt professor vid Shanghai University i Kina.

På KTH har jag sedan tidigt 1990-tal i olika former lett kursverksamhet och forskning inom kvalitet och verksamhetsutveckling. Grunden i min egen forskning har alltdi haft som huvudfokus att, i samarbete med företag och andra organisationer, utveckla effektiva metoder för att identifiera brister och driva evidensbaserat förbättringsarbete i både varu- och tjänsteproducerande verksamheter. Idag utvecklar jag mitt forskningsområde mot hållbarhet och då särskilt hur ett verkningsfullt och förbättringsdrivet hållbarhetsarbete ska utvecklas. Inom vår verksamhet på KTH har vi dessutom haft en stark fokus på innovation och produktutveckling.

Jag är även President för och styrelsemedlem inom IAQ (International Academy for Quality), vilket är den FN-anknutna organisation som sedan 60-talet har som uppgift att samordna kvalitetsarbetet globalt. 

Jag har en bakgrund som både civilekonom och civilingenjör genom studier vid Stockholm Universitet och KTH och är sedan 1998 dessutom teknologie doktor i kvalitet. 2008 blev jag docent vid KTH. Jag är även kvalificerad revisor för ISO 9000, Master Black Belt enligt Sex Sigma och har varit examinator för Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Jag har stor erfarenhet av Lean bland annat genom mitt tidigare engagemang inom KTH:s produktionstekniska utbildning.

Som konsult och utbildare har jag bedrivit utbildning och ledningsseminarier i ett stort antal företag och organisationer både i Sverige och internationellt. Jag ingår även i domarkommittén för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola samt för Lennart Sandholm Team Award. Jag har varit med och grundat samt har en aktiv roll inom styrgrupperna för organisationerna SQMA (Swedish Quality Management Academy) och BES (Bussines Excellence Sweden). I Kina har jag en officiell roll som Member of Advisory Committee till Shanghai Association for Quality (SAQ). I USA är jag engagerad i landets nationella kvalitetsorganisation American Society for Quality (ASQ) där jag är member of ASQ Global Advisory Committee (GAC), ASQ Nomination Committee, ASQ Strategic Planning Committee och ASQ Award Board. 2019-2020 var jag dessutom Director at Large (styrelsemedlem) för ASQ. 

Som författare har jag skrivit ett stort antal artiklar och böcker inom området kvalitet och verksamhetsutveckling. Några av de mest sålda böckerna är ”Lean – Processutveckling med fokus på kundvärde och effektiva flöden” (2013 och 2021), ”Sex Sigma” (2007), ”Ständiga förbättringar” (2004), ”Kundtillfredsställelse och kundmätningar” (2000) och ”Kvalitetsbristkostnader” (1998). På kinesiska har jag även givit ut boken "Handbook for Black Belts" (2017)