Förbättringskonferens på KTH!

Den 21 oktober ordnar Kungliga Tekniska Högskolan, SIQ och Sandholm Associates för 8:de gången KTH:s förbättringskonferens. Temat är Hållbarhet, Innovation och Ständiga förbättringar. Flera viktiga och oerhört aktuella frågor kommer att belysas. Greg Watson som leder EOQ:s arbete med att ta fram Europas nya förbättringsstandard kommer att berätta om denna. Avsikten med standarden är att sammanfatta allt som tidigare, i ganska oklara strukturer, tillämpats under varumärken som Sex Sigma, Lean, TQM, Kaizen etc. Ett i mina ögon mycket spännande och viktigt initiativ som kan komma och få stor påverkan på förbättringsarbetets position och förståelse i våra verksamheter. Något som även uppmärksammats av Kinas, Japans och USA:s kvalitetsorganisationer som allt mer involverar sig i arbetet med att skapa en enda generisk modell som allt mer ska ersätta alla konkurrerande koncept som så ofta försvårar för utomstående att förstå vad vår bransch egentligen sysslar med.

Mats Deleryd, SIQ:s nya Vd och tidigare kvalitets-, miljö- och säkerhetsansvarig för Volvokoncernen, kommer att berätta om hur hållbarhetsarbete och kvalitets-/förbättringsarbete allt mer behöver vävas samman och hur detta kan komma att sätta kvalitetsprofessionen i en helt ny dager. Ett i mina ögon också enormt viktigt steg! Och något som jag är övertygad om att genom Mats nya roll inom SIQ snart kommer att genomsyra svenskt kvalitetsarbete….

På konferensen kommer innovationsbegreppet dessutom att vara i fokus. Deltagarna kommer bl a att få ta del av den senaste forskningen från KTH gällande hur varor och tjänster kan utvecklas på effektiva sätt. Utöver detta kommer många lärdomar gällande förbättringsarbete från Scania, Swedbank, Nolato och Karlskoga lasarett att presenteras och diskuteras.

Dagen innan konferensen hålls även en förkonferens med två mer djuplodande seminarier som fokuserar på ledarskap och medarskap respektive produktutveckling.

Själv har jag varit väldigt involverad i utvecklingen av denna konferens och känner därför ett stort engagemang både som ansvarig för ämnet kvalitet och verksamhetsutveckling vid KTH och som Vd för Sandholm Associates. Jag hoppas och tror att just årets konferens kommer att belysa flera av de största förändringarna på länge som kvalitetsvärlden just nu står inför. Utvecklingen mot och integreringen med hållbarhetstänkandet, innovationstänkandets möjligheter att verkligen uppnå genombrott och resultat samt nya, förhoppningsvis globala, enhetliga sätt att arbeta med förbättringar!

Mer information och konferensprogram finns på www.sandholm.se