International academy for quality  (IAQ)

IAQ grundades 1966 av de då tre starkaste kvalitetsorganisationerna i världen JUSE, ASQ och EOQ. Syftet var att verka för och samordna kvalitetsutveckling globalt (By our mutual contributions IAQ advances quality throughout the world for the benefit of humanity). Genom att samla ledande internationella kvalitetsexperter skapades ett forum med högsta kompetens och erfarenhet. Organisationen är idag knyten till FN. Jag är invald som medlem sedan 2008 samt vice president för organisationen sedan 2012.

IAQ består av maximalt 100 fullvärdiga medlemmar (Academician) vilka väljs in efter rekommendation från befintliga medlemmar. Avsikten är att ha en globalt representativ sammansättning ledande experter bestående av både forskare och praktiskt verksamma kvalitetsprofessionella. Själv är jag även ordförande för den kommittee inom IAQ som utvärderar potentiella medlemmar.

Organisationen verkar genom möten, konferenser och think tanks inom viktiga och aktuella områden så som sjukvård, skola, ledarskap, förbättringsarbete etc. Genom sina medlemmars globala representation finns även nära samverkan med de flesta regionala och nationella kvalitetsorganisationer i världen.

Mer information om IAQ finns på www.iaqweb.net