swedish quality management academy (Sqma)

SQMA är ett forskningsnätverk knytet till SIQ som består av forskningen inom kvalitet vid Chalmers tekniska högskola, Högskolan Väst, Karlstads universitet, Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola och Uppsala universitet. Syftet med att etablera detta nätverk är att via behovsstyrd forskning fungera som en brygga mellan vetenskap och tillämpning inom kvalitetsområdet i Sverige. Jag var delaktig i grundandet av SQMA, ingår i dess styrgrupp samt representerar KTH.
 
SQMA administreras genom SIQ och är den vägen även knyten till de organisationer som ingår i SIQ:s Excellence Center genom fördjupat medlemskap. Detta partnerskap mellan dem och SQMA innebär att dessa organisationer har möjlighet att medverka i forskningsprojekt som bedrivs för att möta aktuella utvecklingsbehov. Idag ingår Volvo Cars, Systembolaget, Stora Enso, Region Jönköpings län, TeliaSonera, AB Volvo, AstraZeneca och Försäkringskassan i Excellence Center.

Mer information om SQMA finns på www.sqma.se