Påväg till Portugal

Nu är jag på väg till Portugal för att vara keynote speaker på en kvalitetskonferens vid universitetet i Minho som ordnas av min goda vän professor Paulo Sampaio. Mailade nyss med honom och då lät det dock mer som om vi skulle fira ett visst lands guld i fotbolls-EM....

Mitt huvudföredrag kommer att handla om framtidens kvalitetsutveckling och har titeln Future of quality and quality of future. Min avsikt är att belysa faktorer som påverkar vårt områdes framtida utveckling och hur detta i sin tur behöver förändras för att ge framgång. Framöver kommer jag att redogöra mer om detta här.

Förutom detta har jag och Marita Bergendahl ett paper publicerat på konferensen om vårt favoritområde medarbetarskap. Något jag också kommer att återkomma mer till här senare.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter