Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2016 > 05

Här om dagen arrangerade Sandholm Associates en konferens med titeln ”Förstå dina kunder och medarbetare bättre”. Temat var alltså hur olika organisationer mäter och analyserar data gällande kunder och medarbetare. På talarlistan fanns ett antal spännande föredragshållare från Svenskt Kvalitetsindex, SCA, Capio, Bring, Telia och Swedbank. Själv var jag inledningstalare och agerade dessutom moderator under dagen. Här tänker jag nu sammanfatta några av mina reflektioner från dagen.

Läs hela inlägget »

Under vintern och våren har ASQ genomfört sin Global State of Quality-undersökning där över 1600 kvalitetsprofessionella från hela världen, representerande de flesta branscher, besvarat en mängd frågor. Själv har jag varit med och lett undersökningsarbetet genom dess Advisory Panel och upplever att jag lärt mycket under detta arbete.

Läs hela inlägget »

Igår hade vi World Quality Partner Meeting här i Milwaukee. World Quality Partner är en sammanslutning av organisationer som representerar ASQ globalt. Ett 30-tal länder var representerade på gårdagens möte. Själv representerade jag Sverige genom BES (läs gärna mer om Business Excellence Sweden under ”Om mig” ovan). Mötet innehöll en mängd intressant information om vad som pågår runt om i världen. Som vanligt de senaste åren så verkar de allra största och starkaste engagemanget och drivkrafterna för kvalitetsarbete åter finnas i Kina. Det går inte att komma ifrån att jag blir imponerad, men också åter orolig för hur detta ska komma att påverka vår västerländska ekonomi långsiktigt.

Läs hela inlägget »

Vid IAQs medlemsmöte i Milwaukee höll vår nya medlem Mr Shinichi Sasaki sitt introduktionstal inom IAQ. Mr Sasaki har en gedigen bakgrund på olika positioner under sina 46 år inom Toyota, däribland vice VD för koncernen samt VD för Toyota Motor i Europa. Idag är han Senior Advisor till företagets styrelse samt Senior Technical Executive för Toyota Motor Corporation. Han ligger därigenom bakom mycket av det kvalitetsarbete som Toyota idag driver. Utöver detta är Mr Sasaki även President och CEO för Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE) samt Chairman för QC Circle Headquarters of Japan.  Det aktuella föredraget handlade främst om Ji Koutei Kanketsu, vilket är Toyotas sätt att bygga in kvalitet i allt arbete genom ett tydligt ansvarstagande hos all personal.

Läs hela inlägget »

Verksamhetsutveckling är ett begrepp som används oerhört mycket. Inom kvalitetsområdet, som jag själv representerar, använder vi ordet flitigt för att skapa bättre förståelse för vad vi på engelska kallar Quality Management. På motsvarande sätt använder t ex de som jobbar med IT-utveckling och IT-Management ordet verksamhetsutveckling frekvent, dock vanligen med lite annan innebörd. Konsekvensen blir att det idag föreligger en ganska stor osäkerhet om vad som egentligen menas med verksamhetsutveckling. Om man till detta adderar begrepp som affärsutveckling och organisationsutveckling blir förvirringen lätt påtaglig.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

2016 > 05

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: