Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2020 > 11

Behovet av att utveckla landets skolor är stort. Svensk skola håller tyvärr på att tappa mark internationellt. Något som bland annat PISA-undersökningen visat. Förmodligen finns det andra dimensioner i skolan, som en sådan studie missar, där svensk skola ligger bättre till. Uppenbart är dock att det finns allvarliga problem i vår skola och att en hel del behöver förbättras. I ett annat inlägg belyste jag här om dagen att skillnaderna mellan olika skolor är stora och att de bästa svenska skolorna arbetar med kvalitet på ett mycket professionellt sätt, samtidigt som genomsnittet släpar efter. Jag konstaterade då även att en betydande orsak är ledarskapet. I detta inlägg tänkte jag gå vidare och reflektera om vad som behöver göras för att verkligen få den kvalitetsutveckling och de förbättringar som behövs att inträffa.

Läs hela inlägget »

De senaste dagarna har jag funderat väldigt mycket på kvalitet i skolan. Orsaken till detta är att jag som medlem av domarkommittén för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola suttit och gått igenom underlaget från årets examinationer. I Torsdags hade vi vårt slutgiltiga möte och fatta beslut om mottagare av utmärkelsen. Vad beslutet blev tänker jag inte berätta om nu utan det kommer ni att få reda på via SIQ:s pressrelease på måndag eftermiddag. Blir en spännande helg för vissa…

Läs hela inlägget »

Det talas allt mer om behovet att integrera den kompetens och de initiativ som finns i dagens verksamhet avseende digitaliseringsarbete och kvalitetsutveckling och den vägen uppnå ett verksamhetsutvecklingsutvecklingsarbete som ger bättre resultat och effekter utifrån verksamheten och dess kunders behov. Detta är ett område som jag personligen tror att det finns oerhört mycket att vinna på. Idag finns en stor riska att många digitaliserings- och IT-initiativ blir ensidigt teknikdrivna och i stor utsträckning missar verksamhetens och än mer dess kunders behov. En stor fråga som detta resulterat i inom kvalitetsprofessionen är hur detta påverkar vår professions framtida roll och kompetens.

Läs hela inlägget »

Ganska ofta funderar jag över hur en del ledningar egentligen tänker och resonerar. I förmodligen alla verksamheter är det en självklarhet att det inte räcker att endast bevara det vi har idag. I en värld med accelererande förändringar runt om oss, är kraven på att ständigt utvecklas och förbättras enorma. De varor, tjänster och processer som är bra idag, kommer inte per automatik att förbli bra även i framtiden. Behovet av ett systematiskt och verkningsfullt förbättringsarbete accelererar i takt med förändringarna i omvärlden. Den förbättringsförmåga som är bra idag kommer därigenom inte heller att vara tillräcklig i framtiden. Behovet av att förbättra förbättringsförmågan accelererar.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

2020 > 11

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: