Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2017 > 05

På IAQ:s General Meeting i Charlotte hölls introduktionsförelösningar av två nya medlemmar från Kina. Båda föredragen var mycket intressant och skapade en del tankar som jag vill dela här. I detta inlägg börjar jag med det första föredraget som hölls av Mr Jinfang Shen som är styrelseordförande i den kinesiska koncernen Highly Group för vilken han tidigare även varit VD. Företaget tillverkar framförallt kompressorer till bl a luftkonditioneringsaggregat och har inom det området 15 % global marknadsandel. Förutom tillverkning i Kina har företaget byggt fabriker i Indien, Japan, Europa och USA. Över åren har Highly tilldelats en mängd kvalitetsutmärkelser och anses vara ett av de främsta bolagen att arbeta med kvalitet i Kina.

Läs hela inlägget »

Man kan ofta lära mycket av historien. I många fall upprepar sig saker i framtiden, lärdomar kan dras från sådant som tidigare skett och en gemensam historia skapar trovärdighet och långsiktighet.  För att bidra till detta lärande kommer Sandholm Associates att anordna ett seminarium på temat historia och framtid. Seminariet kommer att ledans av mig samt Lennart Sandholm som 1971 grundade Sandholm Associates och därefter var företagets VD i många år.

Läs hela inlägget »

Mina kollegor och goda vänner i Portugal Pedro Saraiva professor vid universitetet i Coimbra och Paulo Sampaio professor vid universitetet i Minho har gjort en studie av hur det arbetas med kvalitet i olika europeiska länder. Studien publicerades för en lite stund sedan. Jättekul är att Sverige placerar sig på en hedrande tredjeplats efter Finland och Österike. Ett av de områden som verkligen lyfter Sverige är att svensk kvalitetsforskning sticker ut som den högst rankade i hela Europa. Jättegrattis till alla mina kollegor på SQMA:s lärosäten runt om i landet! Känn er stolta och lova att fira detta på era enheter!

Läs hela inlägget »

Här kommer en reflektion från ASQ-konferensen i Charlotte. Jag lyssnade just på ett oerhört intressant föredrag från Tata Sons, ett bolag inom Tata Group. Mr Sunil Sinha, som är chef för företaget, berättade om ”Tatas Business Excellence Journey”. Vi var ett 40-tal inbjudna deltagare som fick ta del av Tats erfarenheter och framgångar. Tata som är ett av världens största företag har sedan många år gjort Business Excellence till basen för hur företaget drivs och leds. Inledningsvis började man genom att använda Baldrige-modellen men senare har man utvecklat sin egen variant. Jag har vid ett flertal tillfällen fått möjlighet att ta del av deras sätt att verka och det har alltid gjort mig imponerad. Så även denna gång. Vid sidan av Toyota skulle jag vilja hävda att Tata definitivt är en av världens bästa förebilder gällande kvalitets- och förbättringsarbete.

Läs hela inlägget »

För att nå framgång genom kundorienterad verksamhetsutveckling och kontinuerligt förbättringsarbete krävs en samtidig fokus på strategisk, kulturell och strukturell utveckling. Kvalitetsprofessionen har allt för ofta misslyckats i sina försök att driva förbättringar som följd av en allt för ensidig fokus på den strukturella dimensionen. Kvalitetsarbete har i många fall kännetecknats av en övertro på utveckling av processer och arbetssätt. Utan gedigen förankring i beteendevetenskap, ledarskap och medarbetarskap är sådana satsningar förmodligen ofta dömda att misslyckas. Experter som arbetar med HR-frågor brukar emellanåt på skoj säga att ”culture eats structure for breakfast” och det ligger en hel del i det. Fast det omvända gäller också. Utveckling av kultur, engagemang och medarbetarskap utan fokus på strukturell förbättring blir lätt ett ganska givet fiasko. Jag har många gånger sett satsningar där kompetent förändringsledarskap drivit igenom helt vansinniga omorganisationer, strukturförändringar och förändringar som varit allt annat än förbättringar. Utöver detta krävs dessutom en tydlig inriktning på hela förbättringsarbetet, något som först uppnås då utvecklings och förbättringsarbete utgör en integrerad del i verksamhetens strategiarbete.

Läs hela inlägget »

Jag har just varit på öppningssessionen för ASQ:s årliga konferens 2017 World Conference on Quality and Improvement som detta år genomförs i Charlotte i North Carolina. Jag och Mats Deleryd (VD för SIQ) är här för att medverka i mängder av möten, representara Sverige och samla på oss spännande intryck och idéer. Konferensen har ca 2 500 deltagare och baseras på ett gediget konferensprogram i ett antal parallella sessioner. Parallellt med och efter konferensen har även IAQ, som jag är vice president för, förlagt en rad möten och think tanks. Jag återkommer här med reflektioner och tankar från konferensen. Nu ska jag rusa vidare till IAQ:s think tank om Innovation där jag har en aktiv roll....

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

2017 > 05

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: