Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2016 > 12

Jag har gått och väntat ett tag på att få berätta om årets mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola som SIQ delar ut. Eftersom jag är domare för utmärkelsen får jag givetvis inte berätta om utfallet förrän det blir offentligt. Och det blev det nyss! Mottagaren till utmärkelsen blev Falu Frigymnasium som visade på ett oerhört ambitiöst och välfungerande kvalitetsarbete med mycket fina resultat. Jag var mycket imponerad då vi analyserade deras arbete i domarkommittén och är väldigt glad över att vi mitt i all debatt om brister i den svenska skolan kan visa upp ett så lysande exempel! Fantastiskt roligt!

Läs hela inlägget »

Jag slås ofta av hur mycket gemensamt det finns i olika framgångsrika förbättringssatsningar. Då man arbetar med eller studerar organisationer som håller hög nivå på sitt förbättrings- och processutvecklingsarbete finner man många saker som alltid finns där. Olika upplägg och modeller handlar till syvende och sist i stor utsträckning om samma saker. Detta oberoende av vilken bransch man befinner sig is. Efter att ha arbetat närmare 25 år med förbättringsarbete i ett stort antal företag och organisationer i många olika länder känner jag mer och mer att det finns många ”minsta gemensamma nämnare” hos de framgångsrika förbättringsuppläggen. Något som jag ser som viktigt att skapa medvetenhet om då väldigt många organisationer som inte nått så långt, ägnar mycket tid till att argumentera om hur unika och annorlunda de är. Effekten av detta blir ofta att man slösar bort massor av tid på att söka sin egna totalt unika lösning istället för att snabbt och enkelt lägga energi på att komma igång med befintliga och beprövade metoder så som Sex Sigma och Lean.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

2016 > 12

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: