Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2023

Som president för the International Academy for Quality vill jag uppmuntra så många som möjligt att ta del av de fina resultat som årets mottagare av IAQ Quality Sustainability Award har uppnått genom ett kvalitets- och förbättringsdrivet hållbarhetsarbete. Den 5 december håller vi den globala finalen online där nominerade projekt från en rad olika länder kommer att redovisa sitt arbete och uppnådda resultat. Vid slutet av dagen kommer årets utmärkelsemottagare att persenteras. 
Deltagarna kommer dessutom att få lyssna till en mycket intressant keynote talare från Tata Chemicals, som uppnått oerhört finna hållbarhetsresultat. Jag är övertygad om att det finns mycket att lära från detta. Vill du veta mer om tidigare års mottagare finner du detta på www.iaqaward.com 
Du anmäler dig kostnadsfritt via länken ovan. Sprid detta gärna till så många som möjligt. Att lära oss arbeta systematiskt med hållbarhet på olerativ verksamhetsnivå är grunden för vår framtid! Hoppas vi ses på tisdag! Jag kommer själv att hålla i programmet!
//Lars

Läs hela inlägget »

Utan korrekt data är det omöjligt att fatta bra beslut. Ett verkningsfullt kvalitetsarbete är faktabaserat. Om datakvaliteten är låg är sannolikheten hög att kvalitetsarbetet misslyckas Idag görs enorma investeringar i ny och smart teknologi. Om denna teknik inte har tillgång till data av högsta kvalitet så kommer den inte bara att vara värdelös utan risken är dessutom stor att den kan komma att orsaka omfattande skada.

Läs hela inlägget »

Bra leverantörer är en avgörande grund för den egna framgången. Detta är en självklarhet som på senare tid blivit jobbigt påtaglig för många verksamheter. Brist på insatsvaror, energi och kompetens har orsakat störningar, stopp och kvalitetsproblem. Händelser som börjar leda till ett uppvaknande gällande leverantörernas betydelse samt vikten av att utveckla långsiktiga och stabila leverantörskedjor.

Under många år har en kortsiktig och destruktiv inställning till leverantörer dominerat många organisationers inköpsarbete. Leverantörer har utnyttjats och spelats ut mot varandra i ett försök att öka den egna lönsamheten. Ledningar har försökt kompensera tillkortakommanden avseende den egna verksamhetens utveckling, förbättring och effektivisering genom att pressa leverantörerna, Krav på prisreduceringar, ensidiga finansiella och legala kontrakt, usla betalningsvillkor samt centraliserad kommunikation via stelbenta inköpsfunktioner har kännetecknat många verksamheters faktiska leverantörshantering. Detta trots att vi sedan länge vetat att effektiva leverantörskedjor bygger på nära samarbete, tillit, partnerskap och balans.

Läs hela inlägget »

Om världen ska uppnå en mer hållbar utveckling så krävs utveckling. Detta påstående låter så självklart att det nästa är korkat. Trots detta handlar väldigt mycket av dagens hållbarhetsarbete om kommunikation, eller om man utrycker det lite hårdare, om innehållslöst prat. Jakten på att se ”grön” ut är idag enorm. Hållbarhetsrapporter förefaller i en del fall vara reklambroschyrer fulla av vackra gröna bilder och fina ord. De framgångar som presenteras är i en hel del fall mer av karaktären lösryckta exempel än resultatet av en systematisk och prfessionellt driven hållbarhetsutveckling på både strategisk och operativ organisationsnivå. Man kan till och med se att hållbarhetschefer och -direktörer i en del verksamheter är organiserade under verksamhetens kommunikationsavdelning, något som enligt min uppfattning i allra högsta grad luktar greenwashing…  

Läs hela inlägget »

Påståendet i rubriken förefaller förmodligen självklart vid en första anblick. Inom många områden är det dessutom normala sättet att tänka och agera. Om man frågar en elitidrottare är det så. För att bli bättre och vinna stora mästerskap så krävs både gedigen kunskap om hur man tränar och en ambitiös träningsinsats. Om man frågar forskare som strävar efter som söker nya genombrott så är förståelsen för behovet av spjutspetskompetens och hårt arbete med största säkerhet minst lika stor. Om någon skulle hävda att utvecklingen händer av sig själv så torde denna anses vara korkad eller till och med nedvärderande.

Läs hela inlägget »

Allt för ofta förknippas förmågan att leverera kvalitet primärt med struktur. Att struktur är viktigt för att upprätthålla och säkra kvalitet är uppenbart, men i en snabbt föränderlig värld räcker detta inte särskilt långt. Tvärt om finns det en riska att för mycket struktur leder till trögrörlighet, byråkrati och obenägenhet att förändra. Överdokumenterade ledningssystem och ett kvalitetsarbete som primärt fokuserar på förvaltning av systemdokumentation kan lätt sänka en organisations möjligheter att leverera kvalitet. Grunden för ett framgångsrikt kvalitetsarbete utgörs istället av förmåga att ständigt förbättra och utveckla.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

2023

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: