Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2016 > 11

Efter att i ett antal inlägg ha diskuterat det framtida accelererande behovet av att leverera rätt kvalitet i allt arbete som utförs, är det relevant att fråga sig hur dagens kvalitets- och förbättringsarbete fungerar. Att få ett enhetligt svar på den frågan går inte då skillnaderna är stora mellan olika verksamheter. Faktiskt förvånansvärt stora. Man kan i Sverige finna verksamheter som i många år tagit kvalitets- och förbättringsarbetet på högsta allvar och lyckats göra detta till en naturlig del av både ledarskap och vardag. Scania är ett mycket bra exempel på detta, där man trots ett antal Vd-skiften fortsätter att prioritera ständiga förbättringar med samma naturliga glöd och iver. Detta visar på en hög mognadsgrad och ett välintegrerat förbättringsarbete. Volvo Cars är i mina ögon ett annat kul exempel. Ett företag som genom duktiga medarbetare samt en drivande och kompetent Vd är på väga att nå en hög nivå.

Läs hela inlägget »

Jag har tidigare skrivit en hel del om framtiden och mer lär komma då jag tycker att det är oerhört viktigt att se och satsa framåt. Just nu är jag i Shanghai och har varit key note talare på deras årliga kvalitetskongress. Mitt tal handlade om just framtiden och kvalitet. Mina tankar blev mottagna med stort intresse och jag har just tillbringat kvällen med att diskutera detta med författaren till Kinas nationella 10-årsplan för kvalitetsutveckling. Jag tänkte därför dela lite av mina framtidsreflektioner från detta föredrag här och nu..

Läs hela inlägget »

Idag har jag bl a besökt och haft möte med ledningen för Kinas Customer Evaluation Center som ansvarar för att mäta och följa upp tillfredställelsen bland landets kunder/medborgare. Årligen genomför man över 10 miljoner telefonintervjuer samt en mängd andra studier inom 11 prioriterade områden (se bild). Resultaten sammanställs och rapporteras till regeringen som använder dessa som underlag för att prioritera var resurser ska sättas in och var förbättringar behöver genomföras. I mina ögon känns det som ett modernt och faktabaserat sätt att förbättra och utveckla ett samhälle.

Läs hela inlägget »

Idag blev jag rejält överraskad här i Shanghai där man förberett en ceremoni vid vilken man gjorde mig till officiell rådgivare till Shanghai Association for Quality. Känner mig mycket hedrad och det ska bli väldigt intressant att hjälpa dem att ta fram nya program för kvalitetsutveckling. Min roll i Kinas kvalitetsarbete lär nog komma att handla ganska mycket om ledarskap och medarbetarskap för kvalitet och ständiga förbättringar. 

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: