Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2016 > 08

Jag skrev nyligen ett inlägga om kortsiktigheten i ägandet som del i min sommarföljetång om effektiviteten som vi effektiviserade bort. Jag tänker därför inte gå in i några detaljer i detta inlägg utan hänvisar till de tankar som finns att läsa i detta inlägg. Som världen utvecklas och ser ut idag känner jag dock en oro för att kortsiktig finansiell fokus är något som vi kan komma att få leva med länge framöver. Något som påtagligt påverkar möjligheterna att arbeta seriöst med kvalitet, förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling då ett framgångsrikt sådant arbete i grunden bygger på långsiktighet och kontinuitet. Utifrån ett framtidsperspektiv ser jag därför två möjliga sätt att hantera dennas situation.

Läs hela inlägget »

Idag blev det offentligt att Mats Deleryd tar över VD-rollen för SIQ. Jerry Karlsson som framgångsrikt lett SIQ de senaste 12 åren kommer att gå i pension den 1 oktober och då tar Mats över. Själv har jag känt honom i många år och kan inte tänka mig ett bättre val. Mats har en mycket gedigen erfarenhet av praktiskt kvalitetsarbete genom olika befattningar inom företag som Volvo, Bombardier, Daimler-Chrysler, Adtranz och ABB. För närvarande är han verksam som koncernansvarig för kvalitet, miljö och säkerhet inom AB Volvo. Mats innehar även en professur vid Mälardalens Högskola inom Kvalitets- och organisationsutveckling och han är dessutom kollega till mig inom IAQ. Jag känner mig fullständigt övertygad om att svenskt kvalitetsarbete kommer att påverkas mycket positivt av att nu få en person som Mats vid rodret för SIQ!

Läs hela inlägget »

Kvalitets och verksamhetsutvecklingsområdet har under många år lidit mycket av en hysterisk fokusering på ”den senaste metoden” på markanden. Vår bransch har i stor utsträckning styrts utifrån trender och moden. Kvalitetsprofessionella, ledningar, konsulter och forskare har alla strävat efter att hitta den nya och fantastiska modellen. Det handlar givetvis mycket om att sälja. För att hänga med vill folk slänga sig med de senaste flosklerna och modeorden. Eller sätta upp fina certifikat och intyg på väggarna. Metodfokusen har varit så stark att vi i många fall inte förstått vad det egentliga syftet varit. Arbetet har allt för ofta blivit ett stort självändamål.

Läs hela inlägget »

Jag har skrivit ett antal inlägg tidigare på denna sida där jag berört kopplingen mellan hållbar utveckling, kvalitet, förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling. Att hållbarhet, miljö och socialt ansvarstagande kommer att få en än större betydelse i framtiden tror jag få tvivlar på. Nästan dagligen bombarderas vi med händelser runt om i världen som påminner om detta. Vi tär löpande på världens ändliga resurser, vi lever långt över de naturliga begränsningar som naturen i grunden medger, vår jord förorenas allt mer av en stor mängd skadliga miljöaspekter, en betydande andel av jordens befolkning lever i fattigdom, misär och förtryck etc. Visst stoppar de flesta av oss delvis ”huvudet i sanden” i vardagen, men de flesta lär i grunden ändå inse att allt detta i stor utsträckning kommer att påverka vår framtid oerhört mycket..

Läs hela inlägget »

Jag har i flera inlägg talat om förbättringsprocessen utan att förklara vad jag mer i detalj menar. Här tänkte jag därför reflektera lite om vad en förbättringsprocess innebär och bör omfatta. Något som jag personligen ofta framhåller som det allra viktigaste, men kanske också mest eftersatta, i ett verksamhetsutvecklingsarbete. .

Läs hela inlägget »

Nu har jag kommit till sjätte avsnittet av min sommarföljetång som handlar om ”effektiviteten som vi effektiviserade bort”. Denna gång är temat digitalisering. Ett område som det talas väldigt mycket om idag. Ett företag eller en organisation som inte hela tiden står på tå och digitaliserar allt som går förefaller enligt affärspress och förståsigpåare vara totalt chanslöst i framtiden. Och visst skapar digitaliseringen många fantastiska nya möjligheter att förenkla, effektivisera och uppnå värde. Men om så ska kunna ske krävs givetvis eftertanke och förnuft. Idag ser vi dock mängder med dåliga IT-satsningar som skapar problem, ineffektivitet och frustration både för anställda och kunder.

Läs hela inlägget »

När jag nyligen var I Portugal var jag ombedd att hålla ett key note föredrag på min gode vän Paulo Sampaios konferens i Guimaraes om framtidsutvecklingen inom kvalitetsområdet. Här om året höll jag ett liknande föredrag i Tokyo för den japanska branschorganisationen JUSE. Att säkert förutsäga vad som kommer att hända i framtiden är givetvis omöjligt, men genom att studera vad som sker idag och lära från historien så finns det en hel del troliga scenarior. Utöver detta finns det även en rad olika omvärlds- och framtidsstudier som kan ge idéer. Detta är något som jag tänker diskutera i ett antal inlägg framöver med början här och nu.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

2016 > 08

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: