Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2019 > 01

Förändringshastigheten i världen är idag mycket hög. Ny teknik, nya kundkrav, nya ägarkrav och ny konkurrens gör att det som är bra i dag inte kommer att vara acceptabelt i morgon. Konjunkturläget varierar så att verksamheter vissa perioder går på knäna genom kapacitetsbrist och vid andra tillfällen kämpar med att hålla nere kostnadsläget för att överleva. Dagens organisationer behöver därför kontinuerligt anpassa sig och hänga med i denna utveckling. Detta är något ingen kommer ifrån. Frågan är bara om man vill ta vara på förändringarna i omvärlden och skapa nya möjligheter eller bli ett passivt offer som maktlöst jagas av ständiga förändringar. Skillnaden där emellan handlar om organisationens förmåga att arbeta med och leda förbättringar.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

2019 > 01

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: