Möt mig på kostnadsfria seminarium runt om i landet!

Under slutet av januari och början av februari kommer jag att besöka ett antal orter och hålla halvdagsseminarium med avsikten att belysa vikten av att göra kvalitets- och förbättringsarbete till en strategisk ledningsfråga. Fokus kommer dels att ligga på att betydelsen av att leverera rätt kvalitet nu snabbt ökar som följd av en rad olika omvärldsfaktorer och dels på ledningens ansvar och agerande i verksamhetens kvalitets- och förbättringsarbete.

Mig kan du möta i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Jönköping och Västerås. I Karlstad och Umeå kan du lyssna till en av mina kollegor som talar om samma saker, om dessa orter passar dig bättre.

Jag önskar dig varmt välkommen och rekommenderar starkt att du även tar med personer från din ledningsgrupp då huvudsyftet med dessa seminarier är att ge inspiration och förståelse för kvalitets- och förbättringsfrågan utifrån ett ledningsperspektiv!

Du kan läsa mer om innehållet och anmäla dig på Sandholm Associates hemsida www.sandholm.se

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter