Portugal - Ett framtidsland för kvalitet!

Jag har just återvänt från några dagar i Portugal där jag håller på att förbereda etablerandet av ett dotterbolag för Sandholm Associates. Portugal är ett spännande land som verkligen är på väg uppåt. Kvalitetstänkandet börjar få en allt mer framskjuten position. Ett land jag tror mycket på inför framtiden. Utöver detta är den portugisiska kulturen oerhört öppen, positiv och oerhört gästfri.
Själv har jag sedan länge en god relation till univeristeten i Minho och Coimbra. Där pågår redan utvecklingen av ett samarbetet forskningsmässigt. Vi driver sedan flera år gemensamma projekt bl a kring den nya gemensamma europeiska Continual Improvement Model. Nästa steg är nu att även etablera ett utbilkdningsprogram i landet. Eventuellt även bygga upp ett lokalt utbildningscenter. Ett arbete som engagerar mig mycket och där vi fått ett överraskande starkt stöd från bl a två tidigare parlamentsledamöter.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter