Glöggseminarium om Förbättringskunskap

Förbättringskunskapen – den viktiga men ofta missförstådda kunskapen
Inbjudan till traditionellt Glöggseminarium – denna gång online

Medvetenheten om att våra verksamheter hela tiden behöver utvecklas och förbättras är god. De flesta människor inser att det som är bra idag per automatik inte kommer att vara bra i framtiden. Särskilt då vi lever i en värld där allt går fortare och fortare.

Trots detta går förbättringsarbete ofta trögt i många verksamheter och de fina resultaten uteblir. Det finns flera orsaker till detta, men en mycket avgörande sådan är att kunskapen om hur man framgångsrikt kan arbeta med förbättringar ofta är låg. Genom att förlita sig på sunt förnuft kommer man inte långt i allt mer komplexa verksamheter. Behovet av att utveckla förbättringskunskapen i verksamheten är därför stort. En utmaning är att förståelsen för vad denna kunskap egentligen innebär och finns att lära i många fall är låg.

I detta seminarium kommer vi att reda ut begreppen och ge en bild av vad förbättringskunskap innebär samt tydliggöra vad man behöver kunna för att lyckas i förbättringsarbetet. Vi kommer att diskutera denna kunskaps traditionella utveckling, berätta hur framgångsrika verksamheter hanterar detta område, redogöra för vad forskningen säger samt ge en bild av hur denna kunskap håller på att förändras inför framtiden.

Som följd av Covid-19-situationen har vi på Sandholm Associates detta år valt att genomföra vårt traditionella Glöddseminarium i form av ett online webinar som sker via Zoom den 10 december 15.30-16.30. Webinariet är kostnadsfritt och du anmäler dig via www.sandholm.se. Länk för inloggning kommer att sändas ut till de anmälda innan webinariet.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter