Vad gäller i kvalitetsvärlden just nu?

Vad som ligger i fokus och intresserar folk gällande kvalitet och verksamhetsutveckling har varierat över tiden. Under vissa tidsepoker har specifika koncept varit i hetluften och dragit till sig intresset. Koncept som Lean, ISO 9000 och Sex Sigma har haft sådana glansperioder då alla talat om just dessa.

Detta har skett på gott och ont. Givetvis är det mycket positivt att ledningsgrupper och beslutsfattare intresserar sig för att förbättra verksamheten och kvaliteten hos de varor och tjänster som tillhandahålls, men samtidigt finns stora risker då trendighet och mode styr arbetet. En vanlig konsekvens av det senare är att många satsningar blivit lidande av en stark metodfokus och fundamentalism där verksamhetens mål och strategier kommit i skymundan. Därigenom har ofta de verkliga resultaten uteblivit och satsningen har successivt runnit ut i sanden. Detta är självklart inte konceptens fel utan beror helt och hållet på bristande applikationer av dessa.

En spännande fråga är vad som är aktuellt idag. För tillfället känns nivån av trendighet gällande specifika koncept avseende verksamhetsutveckling relativt låg, vilket på många sätt är positivt. Visst talas det en hel del om begrepp som innovation och hållbarhet, men i övrigt är det ganska tyst. Detta är något som förhoppningsvis kan spegla en ökad mognad där behovet av nya frälsningsläror har minskat och där ett gediget förbättrings-, problemlösnings- och processutvecklingsarbete bedrivs med allt högre naturlig ambition.
 
För att få mer grepp om vad som upplevs som aktuellt i dagens verksamheter har jag genom Sandholm Associates under vintern 2016 genomfört en webbaserad undersökning riktad till 8 500 personer som är arbetar med kvalitets- och verksamhetsutveckling i svenska företag och organisationer. Den fråga vi ställde handlade om vad deras verksamheter idag fokuserar mest på inom kvalitets- och verksamhetsutvecklingsområdet. Svaren från undersökningen framgår i diagramet nedan.

Resultatet visar att dagens organisationer på ett sunt sätt fokuserar på det egenliga arbete. I topp ligger områden så som ständiga förbättringar, processorientering, ledarskap och engagemang samt kultur och arbetssätt. Långt upp på listan återfinns även saker som att uppnå lönsamhet och effektivisera samt att få nöjdare kunder och medarbetare. Trendiga koncept och modet för dagen förekommer mycket sparsamt bland det svar som erhållits. Detta är mycket positivt och kan tolkas som att en ökan mognad och insikt har uppnåtts gällande vad som verkligen är viktigt. Förhoppningsvis kan detta bidra till att många verksamheter väljer att fokusera på att lära förbättringsarbete, problemlösning och processutveckling från kunskapskällor som Sex Sigma och Lean och inte så som tidigare försöka föra in dessa koncept som självändamål utan nödvändig insikt och förståelse!
 

Senaste inläggen

Bloggarkiv