Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2024

Medvetenheten om att artificiell intelligens totalt håller på att förändra hur framtidens organisationer, arbetsuppgifter och jobb kommer att se ut. Mänskligheten är på väg in i ett totalt paradigmskifte som möjligtvis kan liknas med den industriella revolutionen som en gång i tiden dramatiskt omvandlade världen från ett hantverkarsamhälle till ett industrisamhälle. Från historien vet vi att detta både ledde till enorma framsteg och stora problem. Med största sannolikhet är dessutom den AI-revolution vi nu står inför betydligt mer omvälvande då den ytterst handlar om en utveckling mot maskiner som kan komma att bli smartare än oss själva. 

Läs hela inlägget »

Just nu befinner jag mig i San Diego i USA för möten och konferens. Både den amerikanska (ASQ) och den internationella (IAQ) kvalitetsrörelsen har samtidigt aktiviteter och fullspäckade agendor. Själv är jag engagerad på många plan. Sedan många år har jag varit djupt engagerad i båda dessa verksamheter. Idag är jag president för och leder IAQ, något som jag ser som både viktigt och intressant.

The International Academy for Quality (IAQ) grundades 1966 med syfte att samordna världens kvalitetsarbete och föra ut kvalitetsområdets kunskaper och erfarenheter globalt. Vår organisation består av många oerhört kompetenta och engagerade kvalitetsexperter, -forskare och -ledare från hela världen. Vi är sedan länge även knutna till FN.

Läs hela inlägget »

Utan tillgång till data och information av god kvalitet kan inte korrekta beslut fattas. I en värld där mängden tillgänglig data ökar samtidigt som verksamheter blir mer datadrivna så kommer risken att fatta felaktiga beslut snabbt att öka. Korrekt och relevant data ökar dessutom tilliten till de beslut som fattas.
Dagens organisationer rapporterar mängder av information till kunder, ägare och myndigheter. Felaktigheter i sådan information kan lätt få alvarliga konsekvenser. Många verksamheter värderas även i allt större utsträckning utifrån den data och information de äger. Om kvalitet på denna data och information visar sig vara låg, torde också bolagets värdering drastiskt kunna påverkas.

Läs hela inlägget »

Alla verksamheters mest kritiska utmaning handlar om hur största möjliga kundvärde ska kunna levereras med minsta möjliga resursutnyttjande. Detta är grunden för framgång oberoende om det handlar om lönsamhet och konkurrenskraft i ett företag, förmågan för en offentlig verksamhet att skapa skattenytta eller om hela samhällets möjlighet att uppnå en mer hållbar utveckling.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

There are no entries for this period.

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: