Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2017 > 09

Det är alltid en skön känsla då man lanserar en ny bok. Lång tid av tänkande, bakgrundsarbete och skrivande är slut. Här i Shanghai lanserades idag min senaste bok. På förmiddagen höll jag en tre timmars förelösning för en stor skara inbjudna kvalitetsprofessionell. Stämningen var positiv och många var mycket intresserade. Jag hade en duktig och erfaren tolk som jag föreläste genom, så föredraget flöt på bra. Efter att ha signerat hundratals böcker var jag dock ganska trött i handen, men det är sådant man får stå ut med som författare. På eftermiddagen höll jag ännu en föreläsning för forskare och kollegor på School of Management vid Shanghai University. Detta var även början på ett nytt spännande samarbete. Imorgon bär det åter av till Sverige för nya seminarier och kurser. För dig som vill läsa min nya bok rekommenderar jag dock först en grundkurs i kinesiska då den bara är utgiven på detta språk….

Läs hela inlägget »

Nu är årets nationella Kinesiska kvalitetskonferens över. Mitt intryck är mycket positivt. Under konferensen har vi fått lyssna på en mängd oerhört intressanta exempel på kinesiskt kvalitetsarbete. Exempel på kinesiska företag som berättat om sina erfarenheter är Alibaba, SAIC Motor Corp, Zhenhua Port Machinery, Dalian Ship Building Industries, Highly Group, Avic China Aero-polytrchnology, Sanmen Nuclear Power Company och Xiamen Airlines. En mängd kinesiska politiker från högsta nivå gav genom sina presentationer dessutom en god bild av det stora engagemang som finns i landet gällande kvalitet och förbättringsarbete. Utöver detta var det en intressant samling icke-kinesiska företag som t ex Tata, Bombardier, P&G, Wacker och Otis. Utifrån ett svenskt perspektiv gjorde SKF:s kvalitetsdirektör Joacim Fogelström ett mycket professionellt och bra framträdande där deltagarna fick en intressant inblick i hur ett av Sveriges allra vassaste företag avseende förbättringsarbete och kvalitet arbetar. Jag hörde efteråt att många kollegor från olika delar av världen uppskattade Joacims presentation.

Läs hela inlägget »

När jag är här i Kina upplever jag ofta att jag hamnar i en mycket central position och det finns en tydlig orsak till detta. Redan 1981 kom Lennart Sandholm som första västerlänning till Kina för att lära ut ett modernt kvalitetstänkande. Han kom därigenom att bli pionjären inom detta område i landet. Tidigt startades omfattande utbildningsprogram. Med bl a stöd från SIDA genomfördes 10-veckors utbildningar i quality management. Deltagarna var noga utvalda utifrån ledande personer från näringsliv, stadsförvaltning och universitet. Kvalitetstänkandet spreds snabbt. Ledare runt om i Kina såg tidigt möjligheterna och behovet av att utveckla kvalitet för landets framtida ekonomiska utveckling.

Läs hela inlägget »

Första konferensdagen avslutades med en paneldiskussion som jag ledde på scenen. Jag hade fyra intressanta deltagare som jag bollade tankar och idéer med gällande hur små och medelstora verksamheter (SME) bättre ska utvecklas kvalitetsmässigt. Panelens medlemmar var min kollega från IAQ Mr Shen som är styrelseordförande för Highly och Hitachi, Mr Jiang som är chef för Avic som är ett ledande bolag inom Kinas rymdindustri, Mr Lindblad som är vd för Wacker i Kina samt Mr Fenn som är ordförande för den asiatiska kvalitetsorganisationen. Nedan följer en sammanfattning av några av de tankar som framkom i denna paneldiskussion.

Läs hela inlägget »

Jag har skrivit en mängd inlägg och hållit många seminarier som handlar om vikten av att knyta samman de initiativ som idag pågår med avsikt att utveckla hållbarhet respektive kvalitet. Båda områdena handlar ytterst om hur verksamhetens resurser används. För att uppnå hållbarhet krävs en resurshantering som skapar förutsättningar för framtida generationer att kunna leva ett bra liv. För att uppnå kvalitet krävs att nödvändiga resurser förädlas på ett sådant sätt att rätt kundvärden uppnås.  Utifrån både dessa två perspektiv existerar stora resursslöserier som möjliggör omfattande förbättringar. Genom att optimera processerna i dagens verksamheter utifrån önskat kundvärde skulle mycket stora resurser kunna sparas och istället användas för att möta framtida generationers behov.

Läs hela inlägget »

I Shanghai pågår denna förmiddag öppningssanföranden för Kinas nationella kvalitetskonferens 2017. Intresset är stort samt deltagandet av företagsledare från många olika branscher och politiker från högsta nivå är imponerande. Detta på ett sätt som man idag inte möter i väst. Det är oerhört påtagligt att kvalitet ses som mycket centralt i Kinas framtida utveckling. Flera ministrar talar om utvecklingen från ”Made by China” till ”Created by China” samt målsättningen att landet i framtiden ska nå en globalt ledande position avseende förmåga att leverera kvalitet. Man talar om att Kina nu går in i en ”Quality oriented era”.  Själv kommer jag att hålla flera fördrag och seminarier under de kommande dagarna samt ser fram emot många intressanta och spännande möten. Jag tänker dessutom dela reflektioner från konferensen här.

Läs hela inlägget »

Just hemkommen från en av mina många resor till Portugal och arbete med vårt portugisiska dotterbolag Sandholm Excellence Center vill jag dela lite tankar gällande vikten av att utveckla politiken utifrån ett kvalitets- och förbättringsperspektiv. Intressant nog är detta just vad som skett i Portugal. Kanske var det därför jag just nu började skriva detta. Kanske var det för att jag just satt och läste de svenska kvällstidningarnas nyheter som svämmar över av olösta problem. Hur som helst så finns det kunskap, metodik och verktyg som kan bidra till en helt annan utveckling av landet än den vi ser idag..

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

There are no entries for this period.

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: