Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2024 > 07

Medvetenheten om att artificiell intelligens totalt håller på att förändra hur framtidens organisationer, arbetsuppgifter och jobb kommer att se ut. Mänskligheten är på väg in i ett totalt paradigmskifte som möjligtvis kan liknas med den industriella revolutionen som en gång i tiden dramatiskt omvandlade världen från ett hantverkarsamhälle till ett industrisamhälle. Från historien vet vi att detta både ledde till enorma framsteg och stora problem. Med största sannolikhet är dessutom den AI-revolution vi nu står inför betydligt mer omvälvande då den ytterst handlar om en utveckling mot maskiner som kan komma att bli smartare än oss själva. 

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

There are no entries for this period.

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: