Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2024 > 05

Just nu befinner jag mig i San Diego i USA för möten och konferens. Både den amerikanska (ASQ) och den internationella (IAQ) kvalitetsrörelsen har samtidigt aktiviteter och fullspäckade agendor. Själv är jag engagerad på många plan. Sedan många år har jag varit djupt engagerad i båda dessa verksamheter. Idag är jag president för och leder IAQ, något som jag ser som både viktigt och intressant.

The International Academy for Quality (IAQ) grundades 1966 med syfte att samordna världens kvalitetsarbete och föra ut kvalitetsområdets kunskaper och erfarenheter globalt. Vår organisation består av många oerhört kompetenta och engagerade kvalitetsexperter, -forskare och -ledare från hela världen. Vi är sedan länge även knutna till FN.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

There are no entries for this period.

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: