World Quality Partners diskuterar framtiden

Igår hade vi World Quality Partner Meeting här i Milwaukee. World Quality Partner är en sammanslutning av organisationer som representerar ASQ globalt. Ett 30-tal länder var representerade på gårdagens möte. Själv representerade jag Sverige genom BES (läs gärna mer om Business Excellence Sweden under ”Om mig” ovan). Mötet innehöll en mängd intressant information om vad som pågår runt om i världen. Som vanligt de senaste åren så verkar de allra största och starkaste engagemanget och drivkrafterna för kvalitetsarbete åter finnas i Kina. Det går inte att komma ifrån att jag blir imponerad, men också åter orolig för hur detta ska komma att påverka vår västerländska ekonomi långsiktigt.

Själv höll jag ett föredrag och berättade om utvecklingen i Sverige och har en känsla av att vi i alla fall ligger i framkanten av den västerländska utvecklingen. Jag fick många positiva kommentarer gällande hur vi i Sverige lyckats ena både kvalitetsorganisationerna genom BES och forskningen genom SQMA.

Vi ägnade dessutom några timmar åt en gemensam workshop gällande framtidsutveckling. Som grund låg bl a den Qlobal State of Quality 2 studie som jag just varit med att ta fram (återkommer med mer om den snart). Vi hade väldigt bra diskussioner och många intressanta saker togs upp. Alla var rörande överens om att behovet är mycket stort gällande ökad global samordning samtidigt som nationella och kulturella variationer måste beaktas. Dagens verksamheter verkar allt mer globalt och då krävs det att kvalitetsmodeller, kompetens och arbetssätt också blir allt mer globala. Det fungerar dåligt och allvarliga hinder skapas lätt då enskilda länder eller regioner väljer egna vägar, modeller eller sätter upp standarder. I många fall kan sådana t o m skapa mer problem än vad de bidrar med. IAQ, ASQ, JUSE och EOQ kommer därför att gå vidare mot att tillsammans skapa globala ”Book of Knowledge” gällande kvalitetsprofessionen. Ett arbete som jag själv är djupt insyltad i….

Andra viktiga saker som berördes mycket var hållbarhetsfrågor, CSR-frågor och kopplingen till ”Quality of Life”. Vår samverkan med FN ökar i detta arbete och vi tror att det finns mycket att bidra med från kvalitetsprofessionen gällande världens framtida utveckling då värdeskapande, resursförbrukning, effektivitet, kvalitet etc är nyckelområden som vi kan påverka genom den kompetens som vi står för. Ledarskapets engagemang gällande kvalitetsutveckling och förankringen av detta arbete hos de högsta beslutsfattarna diskuterades givetvis flitigt och utgör i allas ögon nyckeln till långsiktig framgång. Behovet att bättre kommunicera kvalitetsarbetet utifrån ett finansiellt och strategiskt perspektiv är därför stort.

Nu ska jag gå vidare in i nya möten som idag bland annat handlar om vårt IAQ- och EOQ-ledda projekt gällande utveckling av en framtida generisk modell för förbättringsarbete!

Senaste inläggen

Bloggarkiv