Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2022 > 07

Allt mer talar för att tuffare tider stundar. Det finns tyvärr en hel del i både den svenska och den globala ekonomi som inte ser så bra ut. Covid och kriget i Ukraina har dessutom bidragit till att accelererat denna negativa utveckling. Konjunkturläge är något som vi utifrån historien vet att varierar, även om vi på senare år varit bortskämda med en väldigt lång tid av positiv utveckling. När en lågkonjunktur kommer och hur djup den blir vet vi dock aldrig i förväg. I den situation vi idag befinner oss i bör man nog ta hoten på största allvar. Mycket går dock att göra för att förebygga och mildra. Ytterst handlar detta om förmåga att förbättra och skapa värde utifrån de resurser som finns att tillgå.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

There are no entries for this period.

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: