Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2020 > 12

Att uppnå en mer hållbar utveckling på vår planet, är med säkerhet mänsklighetens viktigaste och svåraste uppgift inför framtiden. Hållbarhet handlar om klimat, föroreningar, pandemier, svält, rättvisa och mycket annat. För att lyckas krävs det inte bara engagemang och fokus utan även kunskap. Här gäller det, som jag under många år propagerat för, att koppla ihop all den kunskap och kompetens som finns avseende hur man förbättrar, löser problem och utvecklar processer med det hållbarhetsarbetet som drivs. Först när man använder all den kraft som finns i en god förbättringsförmåga för att arbeta med hållbarhet, kan man förvänta sig att de fina resultaten kommer.

Läs hela inlägget »

Att förbättra en verksamhet kräver kunskap. Förbättringar är inget som bara sker av sig själv. Man kommer inte heller särskilt långt med endast ett sunt förnuft. Förbättringskunskap handlar om sådan kunskap som krävs för att lösa problem och utveckla processer. Denna kunskap innefattar både hur vi förbättrar utifrån ett strukturellt och kulturellt perspektiv. Sedan snart hundra år har detta kunskapsområde utvecklats inom kvalitetsprofessionen. Trots detta är det fortfarande många som varken förstår att den behövs eller ens existerar. Än mindre vad den innefattar. För att förtydliga förbättringskunskapens innebörd och behovet av att utveckla denna kunskap i alla verksamheter, höll jag nyligen ett webinar om detta. Om du missade detta eller om har kollegor som du tycker borde veta mer om förbättringskunskap så finns nu webinaret att se på här.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

There are no entries for this period.

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: