Idag blev jag officiellt invald i American Society for Quality:s styrelse!

Just nu pågår USA:s årliga nationella kvalitetskonferens och jag är som vanligt på plats. Detta år genomförs konferensen i Seattle, vilket är en väldigt trevlig stad omgiven av en fantastiskt vacker natur. Konferensen anordnas av USA:s nationella kvalitetsorganisation, American Society for Quality (ASQ), som sedan dess grundande 1946 varit en mycket viktig aktör i världens kvalitetsarbete. Många av de verktyg och tekniker som idag används över hela världen har sitt ursprung och/eller har vuxit sig starka i ASQ:s olika forum och divisioner. Sedan många år ägs och förvaltas dessutom aktuella body of knowledge till flera av de mest använda förbättringskoncepten, så som Sex Sigma och Lean, av ASQ. Idag hade ASQ sitt årsmöte som för mig personligen var en viktig händelse då jag på detta möte blev officiellt invald i ASQ:s styrelse.

Som styrelseledamot är min roll att aktivt verka för och utveckla ASQ tillsammans med organisationens ordförande Elmer Corbin (på bilden ovan tillsammans med mig) och dess CEO Bill Troy. Sedan tidigare är jag involverad i ASQ:s verksamhet genom att jag ingår i verksamhetens Global Advisory Comittee, som är rådgivande till verksamhetens ledning inom internationella frågeställningar, samt är medlem i ASQ Award Board, som fattar beslut om ASQ:s olika utmärkelser, priser och stipendier. När jag nu, från och med nästa årsskifte, även ingår i ASQ:s styrelse så har jag erhållit en ganska central position i USA:s kvalitetsarbete. Detta är ett förtroende som jag värdesätter mycket och ett arbete som jag ser fram emot. Denna roll ger mig även möjlighet att få arbeta nära och tillsammans med många fantastiska människor.

Min personliga förhoppning är att kunna bidra till en bättre samordning av världens totala kvalitetsutveckling. Något som jag har en position att kunna påverka då jag sedan sju år även är vice president för den globala och FN-anknutna kvalitetsorganisationen International Academy for Quality (IAQ) samt relativt djupt engagerad i Kinas nationella kvalitetsarbete. I Kina har jag en officiell roll som rådgivare (medlem i Advisory Board till Shanghai Association for Quality) till det nationella kvalitetsarbetet. En roll som även denna inom kort ser ut att utvecklas . I Europa har jag sedan länge en god relation till den gemensamma europeiska kvalitetsorganisationen European Organization for Quality (EOQ) samt till ett antal länders nationella kvalitetsorganisationer. Däribland givetvis våra svenska kvalitetsorganisationer.

I dagens globala samhälle ser jag ett mycket stort behov av att bättre samverka och enas gällande både metoder och arbetssätt. Det fungerar allt sämre att enskilda länder driver sina unika nationella kvalitetsprogram när företag och organisationer verkar globalt och/eller nära samverkar med verksamheter i andra länder. Givetvis har vi sedan länge internationella standarder, men framgång handlar om så mycket mer än om bara standarder. Relationer, kommunikation och kompetens måste allt mer delas i den framtid vi nu går in i. Värderingar och kultur gällande kvalitet och förbättringsarbete behöver utgöra ett gemensamt fundament. Människor som arbetar med och driver kvalitets- och förbättringsarbete i våra verksamheter måste få en bättre internationell utblick och aktivt samverka med sina likar runt om i världen. Grunden för en hållbar och långsiktig kvalitetsutveckling är att världens kvalitetsorganisationer allt mer närma sig varandra och samverka djupare. Ett arbete som påbörjades redan 1966 då IAQ grundades med just detta som syfte. Mycket återstår dock samtidigt som både behov och möjligheter ständigt utvecklas. Och denna utveckling är vad jag personligen brinner för att försöka påverka!

Senaste inläggen

Bloggarkiv