Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2017 > 10

En avgörande framgångsfaktor för att lyckas med kvalitetsutveckling, förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling är ledningens personliga deltagande och genuina engagemang. Jag har ännu inte läst den bok som inte berör behovet av ledningens engagemang då förutsättningar för framgångsrikt kvalitetsarbete diskuteras. Vanligen lyfts detta fram som den allra viktigaste framgångsfaktorn. På motsvarande sätt omnämns bristande ledningsengagemang alltid då man läser böcker, rapporter och avhandlingar som diskuterar varför kvalitetssatsningar misslyckas. Och detta är inget nytt. Läser man litteratur som skrevs för över 60 år sedan står det samma sak. En naturlig fråga är då varför det är så svårt att uppnå det nödvändiga engagemanget.

Läs hela inlägget »

Sitter just på planet hem från EOQ-konferensen i Slovenien och skriver några rader. Tänkte ta upp temat digitalisering, som genomsyrade hela konferensen. Ett väldigt modernt ord just nu. Något som alla verkar vilja ha och som tillskrivs förmåga att lösa de flesta problem.

Själv var jag ombedd att hålla ett föredrag om kvalitet och digitalisering på EOQ-konferensen. Ett område som jag personligen har en ganska lång relation till. 1999 valde jag nämligen att flytta mig själv och ämnesområdet kvalitet på KTH från produktionsteknik till den enhet som sysslar med IT-management. Redan då insåg vi att verksamhetsutveckling allt mer kommer att handla om digitalisering och IT-system i framtiden. Något som i allra högsta grad stämmer idag, snart 20 år senare. Den fråga som jag tänkte ta upp i detta inlägg är hur kvalitet och digitalisering hänger ihop.

Läs hela inlägget »

Just nu är jag i Bled i Slovenien där jag är talare på både EOQ:s årliga konferens och IAQ Forum. Igår hade vi dessutom möte hela dagen i IAQ:s Sustainability Think Tank. En central del i vårt arbete är att fastsälla hur den kompetens som finns inom kvalitetsområdet på bästa sätt ska kunna användas för att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Det finns en mängd olika totalt avgörande band mellan kvalitetsutveckling och hållbar utveckling. Ytterst berör båda områden hur resurser förbrukas för att skapa värde. Här finns en enorm kunskap inom kvalitetsområdet avseende hur effektiva flöden och processer kan utvecklas mot att leverera högt kundvärde med minimal resursåtgång. Ska man samtidigt kunna nå ekologisk, social och ekonomisk kunskap krävs denna förståense.

Läs hela inlägget »

Måndag och tisdag denna vecka hade vi styrgruppsmöte i SQMA (Swedish Quality Management Academy) som består av de nio svenska lärosäten som har högre akademisk forskning inom kvalitetsområdet är vår svenska forskningsplattforma inom kvalitet. Vi hade som vanligt en mycket givande diskussion där fokusen låg på uppbyggnaden av en gemensam svensk forskarskola inom kvalitretsområdet samt på vilka forskningsområden vi ska rioritera i framöver. Vi beslutade även att inleda arbetet med att göra en ny SQMA-studie (läs gärna den förra under fliken artiklar ovan) för att än mer ringa in de utmaningar som föreligger kvalitetsmässigt för svenska företag och organisationer.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

There are no entries for this period.

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: