Quality 4.0 och kvalitetsprofessionens framtida kompetens

Det talas allt mer om behovet att integrera den kompetens och de initiativ som finns i dagens verksamhet avseende digitaliseringsarbete och kvalitetsutveckling och den vägen uppnå ett verksamhetsutvecklingsutvecklingsarbete som ger bättre resultat och effekter utifrån verksamheten och dess kunders behov. Detta är ett område som jag personligen tror att det finns oerhört mycket att vinna på. Idag finns en stor riska att många digitaliserings- och IT-initiativ blir ensidigt teknikdrivna och i stor utsträckning missar verksamhetens och än mer dess kunders behov. En stor fråga som detta resulterat i inom kvalitetsprofessionen är hur detta påverkar vår professions framtida roll och kompetens.

Personligen ser jag situationen mer som ett behov av hög tvärprofessionell samverkan, än som utveckling av ny kompetens. Allra viktigast för oss kvalitetsprofessionella är att först och främst säkerställa att vi behärskar de filosofier, metoder och verktyg som finns inom vårt eget område. Särskilt som en mängd studier visat att det fortfarande saknas mycket här. Den genomsnittliga kvalitetsorganisationen sysslar exempelvis mestadels med förvaltning av ett certifierat ledningssystem, genomför interna revisioner och fokuserar ganska ensidigt på inre effektivitet enligt SQMA:s forskning, något som är långt ifrån vad kvalitetsområdets viktiga modeller beskriver som excellence eller vad ledande organisationerna idag gör. Utöver detta är det givetvis även av vikt att förstå hur digitaliseringen på olika sätt påverkar de sätt som vi framgångsrikt kan arbeta med kvalitet och förbättring på.

Jag spelade just i en film där jag berättar mer om detta. Titta gärna på den. Du finner den är.

Senaste inläggen

Bloggarkiv