Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2016 > 04

Jag blev nyligen intervjuad i Malmö Aviations tidning Gate. Temat i denna intervju var innovation. Tänkte dela denna artikel här då den för fram en del av mina tankar inom detta område på ett bra sätt.

Läs hela inlägget »
Det finns idag en mängd olika kvalitetsorganisationer som arbetar lokalt, nationellt, regionalt och globalt. Vissa organisationer arbeter med specifika koncept och metoder medan andra driver frågor inom en viss bransch eller ett visst fysiskt område ( se fliken "länkar" ovan). Historiskt har samverkan mellan olika sådana organisationer allt för ofta brustit. Ibland har organisationer  t o m motverkat varandra. Det finns mycket att vinna genom att utveckla sådan samverkan, någotsom jag personligen tror mycket på och därför engagerat mig starkt i.
Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

There are no entries for this period.

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: