Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2020 > 10

Det har länge talats om flygskam. Dagens hållbarhetsdebatt har ofta en mycket negativ inställning till resande, transporter och tung industri. Givetvis behöver sådana områden diskuteras då de har stått för en betydande del av mänsklighetens negativa hållbarhetspåverkan. Sedan länge sker dock en utveckling mot en helt ny värld. En värld kännetecknad av digitalisering, informationsteknik och artificiell intelligens. En utveckling med många spännande möjligheter, men också stora utmaningar. En dessa utmaningar som det nästan inte alls talas om är digitaliseringens enorma hållbarhetspåverkan. En påverkan som berör ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Ekologiskt handlar det mycket om energiförbrukning och tärande på sådana ändliga metaller som krävs då teknologin ska tillverkas, socialt om missbruk och beroende av digitala tjänster och ekonomiskt om de ”cost of poor digitalization” jag tidigare skrivit om.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

There are no entries for this period.

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: