China Quality Conference avslutas och fortsatt arbete i Shanghai

Nu är årets nationella Kinesiska kvalitetskonferens över. Mitt intryck är mycket positivt. Under konferensen har vi fått lyssna på en mängd oerhört intressanta exempel på kinesiskt kvalitetsarbete. Exempel på kinesiska företag som berättat om sina erfarenheter är Alibaba, SAIC Motor Corp, Zhenhua Port Machinery, Dalian Ship Building Industries, Highly Group, Avic China Aero-polytrchnology, Sanmen Nuclear Power Company och Xiamen Airlines. En mängd kinesiska politiker från högsta nivå gav genom sina presentationer dessutom en god bild av det stora engagemang som finns i landet gällande kvalitet och förbättringsarbete. Utöver detta var det en intressant samling icke-kinesiska företag som t ex Tata, Bombardier, P&G, Wacker och Otis. Utifrån ett svenskt perspektiv gjorde SKF:s kvalitetsdirektör Joacim Fogelström ett mycket professionellt och bra framträdande där deltagarna fick en intressant inblick i hur ett av Sveriges allra vassaste företag avseende förbättringsarbete och kvalitet arbetar. Jag hörde efteråt att många kollegor från olika delar av världen uppskattade Joacims presentation.

På scenen såg vi under konferensen även en mängd företrädare för offentliga verksamheter. Både från Kina och från andra länder. Ett större antal länder var representerade av ministrar på regeringsnivå. Sammantaget var det en spännande konferens vilken tydlig markerade att kvalitetsarbetet ges en mycket hög prioritet i denna del i Kina.

Efter konferensens avslutningsceremoni höll vi ett möte för de IAQ-ledamöter som rest till Kina. Mötet kändes givande och vi diskuterade mestadels framtida kvalitetsinitiativ här i Kina. Många bra idéer kom upp. Ikväll har jag blivit utbjuden av styrelseordföranden för Highly Group på sightseeing och middag. Ska bli trevligt.

På måndag väntar mer arbete. Jag kommer att hålla två seminarier här i Shanghai. Ett arrangerat av Shanghai Association Quality och ett arrangerat av Shanghai University. Jag lär snart återkomma med fler reflektioner…

Senaste inläggen