Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2024 > 01

Alla verksamheters mest kritiska utmaning handlar om hur största möjliga kundvärde ska kunna levereras med minsta möjliga resursutnyttjande. Detta är grunden för framgång oberoende om det handlar om lönsamhet och konkurrenskraft i ett företag, förmågan för en offentlig verksamhet att skapa skattenytta eller om hela samhällets möjlighet att uppnå en mer hållbar utveckling.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

There are no entries for this period.

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: