Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2022 > 09

En rejäl huvudvärk för många individer, företag och organisationer just nu accelererande elräkningar. Långsiktigt handlar det givetvis om att tillgången på el och förmågan att överföra energi måste utvecklas. Detta är något som diskuteras flitigt både i debatten och politiken. Dessvärre vet vi att ledtiden för att förbättra dagens situation genom sådan utveckling tar lång tid. Det handlar om år. Förmodligen 10-tals år. Samtidigt som det är nu elen behövs.

Läs hela inlägget »

Hur ofta har inte politiken kommit att handla om att reaktivt lösa problem. Fokus ligger på rättande av felaktigheter och avhjälpande av brister. I allt för många fall till och med om att ta hand om följderna av ogenomtänkta beslut som man själv tidigare varit med om att fattat.

På vissa sätt är detta inte särskilt konstigt. Det finns alltid mängder av saker som inte fungerar och behöver hanteras runt om oss. Det kommer därför alltid att finnas behov av att vara "lite" reaktiva, men frågan hur den övergripande inriktningen böra gällande vårt sätt att leda. Erfarenhet visar dessuto att reaktiva beteenden leder till att långsiktig viktig utveckling åsidosätts varför problemen eskalerar och man tvingas bli än mer reaktiv..

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

There are no entries for this period.

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: