Tata imponerar igen!

Här kommer en reflektion från ASQ-konferensen i Charlotte. Jag lyssnade just på ett oerhört intressant föredrag från Tata Sons, ett bolag inom Tata Group. Mr Sunil Sinha, som är chef för företaget, berättade om ”Tatas Business Excellence Journey”. Vi var ett 40-tal inbjudna deltagare som fick ta del av Tats erfarenheter och framgångar. Tata som är ett av världens största företag har sedan många år gjort Business Excellence till basen för hur företaget drivs och leds. Inledningsvis började man genom att använda Baldrige-modellen men senare har man utvecklat sin egen variant. Jag har vid ett flertal tillfällen fått möjlighet att ta del av deras sätt att verka och det har alltid gjort mig imponerad. Så även denna gång. Vid sidan av Toyota skulle jag vilja hävda att Tata definitivt är en av världens bästa förebilder gällande kvalitets- och förbättringsarbete.

Sunil betonade genomgående betydelsen av Tatas ledarskap. Ett ledarskap som utgår från förbättringsarbete och tillit. Långsiktigt tänkande med fokus på värdeskapande är alltid grunden för hur man arbetar. En hållbar och stabil utveckling är företagets yttersta mål. Marknadsandelar och kortsiktiga resultat har underordnad betydelse. Under föredraget återkommer Sunil ständigt till vikten av att företagets högsta ledare alltid lever som de lär.

Ett intressant exempel på hur man arbetar för att skapa en kultur där människor vågar tänka nytt och prova nya vägar är att man systematiskt försöker identifiera de ”bästa felen” som uppstår runt omkring i verksamheten. Saker som går snett när man satsar på nya spännande idéer. Projekt som haft höga ambitioner men misslyckats. Dessa fel lyfts sedan fram och belönas av företagets högsta ledning. Genom att påvisa fel och misslyckanden och ge dem som ligger bakom dem erkännande, vill man demonstrera vikten av att våga ta initiativ. Syftet är dessutom att bygga en kultur där det är tillåtet att göra fel. En kultur av lärande där man tar vara på kunskapen från det som inte blev rätt istället för att skämmas och söka syndabockar.

Mycket spännande är dessutom det att Tata ser sig som en del av samhällets och världens utveckling. Företaget utgör en del av utvecklingen mot en mer hållbar framtid. Stora delar av de vinster och resultat som genereras investeras i samhällsutveckling och ökad välfärd. Något som i slutändan i stor utsträckning kommer företaget tillgodo genom att en ökad välfärd leder till att befolkningen köper mer produkter som Tata tillverkar.

Mina förhoppningar är nu att vi ska få Mr Sunil Sinha att komma till oss i Sverige och föreläsa så att fler får möjlighet att ta del av Tatas viktiga erfarenheter. Diskussionen pågår redan…

Senaste inläggen

Bloggarkiv