Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2023 > 02

Om världen ska uppnå en mer hållbar utveckling så krävs utveckling. Detta påstående låter så självklart att det nästa är korkat. Trots detta handlar väldigt mycket av dagens hållbarhetsarbete om kommunikation, eller om man utrycker det lite hårdare, om innehållslöst prat. Jakten på att se ”grön” ut är idag enorm. Hållbarhetsrapporter förefaller i en del fall vara reklambroschyrer fulla av vackra gröna bilder och fina ord. De framgångar som presenteras är i en hel del fall mer av karaktären lösryckta exempel än resultatet av en systematisk och prfessionellt driven hållbarhetsutveckling på både strategisk och operativ organisationsnivå. Man kan till och med se att hållbarhetschefer och -direktörer i en del verksamheter är organiserade under verksamhetens kommunikationsavdelning, något som enligt min uppfattning i allra högsta grad luktar greenwashing…  

Läs hela inlägget »

Påståendet i rubriken förefaller förmodligen självklart vid en första anblick. Inom många områden är det dessutom normala sättet att tänka och agera. Om man frågar en elitidrottare är det så. För att bli bättre och vinna stora mästerskap så krävs både gedigen kunskap om hur man tränar och en ambitiös träningsinsats. Om man frågar forskare som strävar efter som söker nya genombrott så är förståelsen för behovet av spjutspetskompetens och hårt arbete med största säkerhet minst lika stor. Om någon skulle hävda att utvecklingen händer av sig själv så torde denna anses vara korkad eller till och med nedvärderande.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

There are no entries for this period.

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: