Utveckla produktutvecklingsarbetet!

Inom kvalitetsbranschen har vi länge talat om att ”göra rätt från början”. Trots detta har kvalitetsfrågan mestadels hanterats i verksamhetens produktion. Vanligen läggs dock grunden för huruvida de varor och tjänster som produceras möter kundernas behov redan då dessa utvecklas. Historiskt började dock verksamheternas kvalitetsinitiativ i verksamhetens andra ända, nämligen i slutkontrollen. Över tiden försköts kvalitetsarbetet allt mer uppströms. Fokusen på kvalitet och ständiga förbättringar kom allt mer att genomsyra hela produktionen. Inköp blev sedan allt mer involverat. På senare år har det diskuterats hur vi ska arbeta med kvalitet och förebyggande förbättringsarbete vid utveckling av nya varor och tjänster samt hur utvecklingsprocessen i sig ska kunna effektiviseras. När jag senast besökte Toyota i Japan var man väldigt tydlig från företagtes ledning att just detta är vad man ser som allra viktigast inför framtiden. Här hemma har koncept som Design for Six Sigma (DFSS) och Lean Product Development (LPD) kommit på modet. Oklarheten är dock fortfarande mycket stor om vad detta arbete egentligen innebär och om vad man bör göra.

Själv intresserade jag mig tidigt för hur kvalitet skulle kunna byggas in redan i utvecklingsarbetet. I början av 2000-talet startade jag flera projekt inom detta område på KTH, bl a i samverkan med Ericsson. Vi tittade då främst på vad DFSS innebar och hur konceptet kunde tillämpas. Senare har jag även rekryterat två doktorander inom området. Vi har arbetat tillsammans med ett antal företag som varit fokuserade på dessa frågor. Scania, Volvo, ABB och IKEA är framförallt de företag som medverkat i arbetet. Nyligen disputerade Liv Gingnell utifrån denna forskning med en spännande avhandling om Lean Produktutveckling. Med anledning av detta anordna vi ett kostnadsfritt kvällsseminarium onsdagen den 22 mars där Liv kommer att berätta om hur man kan effektivisera en verksamhets produktutvecklingsarbete. Mer information om detta seminarium finns på http://www.sandholm.se/kurstillfalle/aw-seminarium-sa-tacklar-du-de-vanligaste-utmaningarna-i-produktutvecklingen/

Hoppas vi ses på detta seminarium!

Senaste inläggen

Bloggarkiv