Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2023 > 11

Som president för the International Academy for Quality vill jag uppmuntra så många som möjligt att ta del av de fina resultat som årets mottagare av IAQ Quality Sustainability Award har uppnått genom ett kvalitets- och förbättringsdrivet hållbarhetsarbete. Den 5 december håller vi den globala finalen online där nominerade projekt från en rad olika länder kommer att redovisa sitt arbete och uppnådda resultat. Vid slutet av dagen kommer årets utmärkelsemottagare att persenteras. 
Deltagarna kommer dessutom att få lyssna till en mycket intressant keynote talare från Tata Chemicals, som uppnått oerhört finna hållbarhetsresultat. Jag är övertygad om att det finns mycket att lära från detta. Vill du veta mer om tidigare års mottagare finner du detta på www.iaqaward.com 
Du anmäler dig kostnadsfritt via länken ovan. Sprid detta gärna till så många som möjligt. Att lära oss arbeta systematiskt med hållbarhet på olerativ verksamhetsnivå är grunden för vår framtid! Hoppas vi ses på tisdag! Jag kommer själv att hålla i programmet!
//Lars

Läs hela inlägget »

Utan korrekt data är det omöjligt att fatta bra beslut. Ett verkningsfullt kvalitetsarbete är faktabaserat. Om datakvaliteten är låg är sannolikheten hög att kvalitetsarbetet misslyckas Idag görs enorma investeringar i ny och smart teknologi. Om denna teknik inte har tillgång till data av högsta kvalitet så kommer den inte bara att vara värdelös utan risken är dessutom stor att den kan komma att orsaka omfattande skada.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

There are no entries for this period.

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: