Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2021 > 06

Dagens snabba teknikutveckling håller på att ändra på mycket av det traditionella. Detta gäller givetvis även de sätt som vi arbetar med kvalitet och förbättring. Under flera år har det internationellt talats allt mer om Quality 4.0, ett begrepp som just berör hur det framtida kvalitetsarbetet i en mer digital värld kommer att se ut. Som följd av pandemin har nu detta snabbats upp än mer. Organisationer som tvingats till distansarbete och nedstängningar har funnit nya lösningar i att arbeta digitalt, något som gjort att många verksamheter tagit stora steg framåt i sin digitaliseringsresa. För oss kvalitetsprofessionella är det därför av största betydelse att hänga med och förstå vad detta innebär för det kvalitetsarbete vi bedriver.

Läs hela inlägget »

Både praktisk erfarenhet och forskning visar att ledarskapets engagemang för, personliga deltagande i och förståelse gällande kvalitet och systematiskt förbättringsarbete har en totalt avgörande betydelse för hur väl detta arbete lyckas. Detta är inte någon ny insikt. Redan för närmare 100 år sedan skrev kvalitetsområdets tidiga pionjärer om detta i sina böcker. Trots detta är ledningens engagemang fortfarande den största utmaningen för många kvalitetsprofessionella.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

There are no entries for this period.

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: