Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2021 > 04

Här om dagen fick ett kul paket från American Society for Quality (ASQ), dvs USA:s nationella kvalitetsorganisation. Paketet innehöll en utmärkelse till mig. Jag är och har länge varit mycket engagerad i ASQ. 2019-2020 satt jag i ASQ:s styrelse (Board of Directors), jag ingår nu i styrelsens valberedning (ASQ Nomination Committee), i ASQ:s globala rådgivingsgrupp (ASQ Global Advisory Committee), i ASQ:s strategiska kommittee (ASQ Strategic Planning Commitee) samt i ASQ Award Board som delar ut stipendier och utmärkelser. Jag verkar ha blivit mer amerikan är amerikanarna själva…

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

There are no entries for this period.

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: