USA:s kvalitetsarbete i fokus!

Just nu inleder jag min roll som styrelseledamot i American Society for Quality (ASQ), vilket är USA:s nationella kvalitetsorganisation sedan verksamheten grundades 1946. Historiskt har ASQ betytt mycket för kvalitetsprofessionens och vårt kunskapsområdes utveckling. Stora delar delar av den kunskap som idag finns i kvalitetsvärlden har historiskt utvecklats och förts ut via ASQ:s kommittéer, konferenser, förlag och tidningar. Organisationen var en viktig källa för Japans lärande en gång i tiden och har på motsvarande sätt en stor kunskapsmässig betydelse för dagens kunskapsutveckling i Kina. Koncept som Sex Sigma och Lean förvaltas och utvecklas inom ASQ genom globala body of knowledges. Personcertifiering av 100 000-tals kvalitetsprofessionella sker. Ett antal stora konferenser anordnas årligen. ASQ:s förlag ger ut mängder med böcker och tidskrifter. ASQ förvaltar det amerikanska nationella kvalitetspriset Malcom Baldridge National Quality Award samt ett antal andra utmärkelser. Och mycket annat.

Själv har jag under många år medverkat i projekt, styrgrupper och konferenser inom ASQ. Jag ingår även sedan tidigare i ASQ Global Advisory Committee som stödjer organisationens ledning utifrån ett globalt perspektiv samt i ASQ Award Board som fattar beslut om de utmärkelser och stipendier som delas ut av ASQ. Nu har jag även tagit steget in i verksamhetens huvudstyrelse och medverkar därigenom till att leda ASQ centralt. Något som ska bli jätteintressant och roligt. På det personliga planet är det dessutom mycket trevligt då jag efter många års nära samverkan med ASQ har många goda vänner både i verksamhetens styrelse, ledning och operativa verksamheten.

Min målsättning med att engagera mig ännu djupare i ASQ och USA:s kvalitetsarbete är att ytterligare försöka bidra till att globalisera världens kvalitetsarbete. Jag ser nämligen ett mycket stort behov av detta. I en global värld med internationell samverkan, handel och många företag som arbetar överstatligt är nämligen kvalitetsfrågan en av de frågor som måste integreras då den spelar en avgörande roll för organisationers förmåga att samverka. Idag saknas dock mycket på detta plan. De nationella och regionala kvalitetsdialekterna varierar en hel del. Samarbetet mellan världens kvalitetsorganisationer gnisslar. Kunskap sprids och delas inte på ett effektivt sätt. I denna mångfald av kvalitetstänkande finns en stor förbättringspotential som skulle kunna ge stora bidrag till världens kvalitets- och hållbarhetsutveckling.

Genom min personliga position med rötter i Sverige och Europa, numera ganska djupt involverad i både USA:s och Kinas nationella kvalitetsorganisationer samt vice president för den globala kvalitetsorganisationen IAQ hoppas jag kunna verka för att bygga broar och öppna nya fönster i kvalitetsvärlden. Utan öppenhet och samverkan tror jag nämligen att vi missar många av de allra viktigaste möjligheterna! Utifrån ett svenskt perspektiv hoppas jag givetvis även kunna stötta både svensk kvalitetsrörelse och svenska företag internationellt.

Senaste inläggen

Bloggarkiv