Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2017 > 11

Jag har över åren skrivit en mängd böcker, rapporter, artiklar och debattinlägg om behovet av att utveckla kompetensen inom området kvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar. Behovet av att utveckla våra verksamheters förmåga att leverera rätt kundvärde är enormt. Slöserierna i dagens företag och organisationer är enorma. Jag skrev min egen doktorsavhandling om kvalitetsbristkostnader för över 20 år sedan och det är absolut inte bättre idag. Vi behöver lära oss att agera. Vi behöver lära oss att förbättra. Vi behöver inse att det krävs gedigen kunskap om kvalitet, processutveckling och problemlösning för att lyckas. Vi behöver inse att här finns massor att lära och mängder av arbetssätt, metoder och verktyg som kan lyfta en verksamhets förmåga att leverera kvalitet till helt nya nivåer. Utan att det kostar mer. Tvärt om kan man få ut mycket mer till en lägre kostnad. Men det krävs kunnande om hur man ska driva ett sådant förbättringsarbete.

Läs hela inlägget »

För att en verksamhet ska kunna leverera kvalitet krävs ett faktabaserat och kundorienterat verksamhetsutvecklingsarbetet. Erfarenheter visar att många sådana satsningar tyvärr inte riktigt leder till vad man hoppats på. Ett avgörande skäl till detta är att kompetensen och förståelsen gällande kvalitet och förbättringsarbete påtagligt brister i ett flertal verksamheter. En studie vi gjorde på KTH för några år sedan visade t ex att 69 % av 550 slumpmässigt utvalda svenska kvalitetschefer svarade att de hade färre än 5 dagars formell utbildning i kvalitet. En ständig fråga som diskuteras är dessutom vilken kompetens som krävs i detta arbete.

Läs hela inlägget »

Ytterst handlar en verksamhets framgång om förmågan att möta de behov och förväntningar som ligger bakom verksamhetens existens, dvs att leverera kvalitet. För att lyckas krävs en stark kundfokus, ett tvärfunktionellt agerande samt ett ledarskap som aktivt driver systematisk utveckling av verksamheten med stor delaktighet av ett kompetent medarbetarskap. Ny teknik i olika former skapar många spännande sätta att leverera ökat eller helt nya kundvärden, göra saker snabbare och effektivare samt säkra kvaliteten i befintligt arbete. Det är därför viktigt att integrera kunskap om ny teknik, IT och digitalisering i kvalitets- och kundorienterat verksamhetsutvecklingsarbete.

Läs hela inlägget »

Svensk kvalitet är något som under många decennier stått för något väldigt bra. Svenska produkter har i omvärlden, och kanske ännu mer av oss själva, setts som ett belägg för god kvalitet. Made in Sweden har relaterats till kvalitet. På motsvarande sätt har kvaliteten i den svenska välfärden haft ett mycket gott ryckte. Historiskt har omvärlden ofta uppmärksammat och intresserat studerat vår offentligt utförda verksamhet och den svenska modellen. Svensk skola, sjukvård och omsorg har setts som ledande. Frågan är bara hur allt detta står sig idag. Över åren har den svenska kvaliteten påtaglig fallit relativt omvärlden. Det finns nog ingen som idag skulle hävda att svensk kvalitet står för något totalt exceptionellt jämfört med vad andra länders näringsliv och offentliga kan leverera. Detta innebär inte på nått sätt att vi är dåliga, men vi är definitivt inte överlägsna. Och för att hålla vår position och kanske till och med förbättra denna måste vi kämpa hårt.

Läs hela inlägget »

Hur man ska arbeta med kvalitet inom skola, vård och omsorg är ett hett ämne i debatten. Inte minst då den mycket omskrivna Välfärdsutredningen, framtagen av Ilmar Reepalu, ger sig in på detta område. Efter att ha plöjt utredningen inför mitt framträdande i Almedalen i somras hade jag faktiskt svårt att veta vad jag skulle säga. På kvalitetsfronten är den i alla fall totalt osaklig. Faktiskt helt fascinerande osaklig. I Sverige har vi något av världens mest framsående forskning inom just kvalitetsområdet. En portugisisk studie publicerad i våras bedömde t ex svensk kvalitetsforskning som Europas ledande. Trots detta har Välfärdsutredningen undvikit att nyttja en enda källa från denna forskning. En inriktning som i och för sig är genomgående i hela undersökningen, då inga andra relevanta kvalitetskällor från internationell kvalitetsforskning heller åberopas. I mina ögon handlar det därför om en rakt igenom ideologiskt baserad utredning. Vad man nu ska ha en sådan till? Hade utredarna valt att utnyttja den forskning och kunskap som finns i kvalitetsvärlden är jag ganska övertygad att den skulle ha landat i ett resultat som varit diametralt motsatt vad den nu kommer fram till. Att jag själv reagerar starkt på Välfärdsutredningen beror inte bara på dess ovetenskaplighet utan att den genom att hävda en mängs rena felaktigheter gällande kvalitetsarbete tendrar att skapa allvarliga missuppfattningar gällande mitt sakområde långt bortom dess egentliga syfte. Något som i mina ögon är mycket olyckligt!

Läs hela inlägget »

Du som besöker Kvalitetsmässan i Göteborg får bara inte missa min gode vän och kollega Pedro Saraiva som kommer att tala om hur han som parlamentsledamot i det portugisiska parlamentet lyckades involvera parlamentets ledamöter i ett faktabaserat och rotorsaksanalytiskt arbete som bl a resulterade i saneringsplanen för landets ekonomi. Särskilt du som är politiker måste bara lyssna på detta. Finns oerhört mycket att lära från honom som Sverige verkligen behöver nu! Pedro är till vardags professor vid det anrika universitetet i Coimbra och har även bakgrund från MIT i USA. Under 6 år valde han dock istället att använda sina kunskaper i form av parlamentsledamot i Portugal. På seminariet i Göteborg kommer Pedro att berätta om detta. Själv kommer jag att vara moderator för detta seminarium. Läs mer om seminariet här:  http://kvalitetsmassan.se/?s=Pedro+saraiva 

Läs hela inlägget »

Hösten 2015 publicerades den senaste utgåvan av ISO 9001. Redan något år innan detta visste vi ganska väl vilken inriktning denna standard skulle komma att utvecklas i. Den tidigare utgåvan av standarden gäller till hösten 2018. Därefter måste alla verksamheter som vill behålla sin certifiering ha genomgått en omcertifiering mot ISO 9001:2015. Det har alltså funnits gott om tid att tänka och arbeta igenom verksamhetens ledningssystem. Trots detta är det fortfarande väldigt få verksamheter som omcertifierats. Något som i mina ögon är mycket oroväckande. De förändringar som skett i standarden skapar intressanta möjligheter att utveckla befintliga ledningssystem i en mycket positiv riktning. Möjligheter som nu fullständigt riskerar att gå oss förbi om inget snabbt sker. För att ta vara på dessa behövs nämligen rikligt med tid då stora förändringar av både verksamhetskultur och ledarskap krävs. Förändringar som definitivt inte sker över en natt…

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

There are no entries for this period.

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: