Att skapa ett vinnande team

Själv brukar jag ofta hämta många exempel från idrottsvärlden då jag håller seminarier och kurser eftersom jag har mina rötter där och ser många paralleller. Det var därför mycket spännande att lyssna på när Jukka Jalonen, den finska hockeytränarlegenden som tagit deras hockeylandslag till VM guld och OS brons, berättade om hur han arbetar då han bygger ett vinnande team. Jag tror det finns mycket att lära från detta och känner igen många av mina egna erfarenheter från arbete med utveckling av medarbetarskap, kultur och ledarskap i det han berättar.

Som grund för sitt sätt att arbeta med ett hockeylag har Jukka Jalonen utvecklat en tydlig modell utifrån de erfarenheter som han under många år vunnit som tränare. Utgångspunkten för att skapa ett framgångsrikt team är att fastställa vad individerna är bra på. Teamets och dess deltagares konkurrensfördelar. Baserat på denna förståelse byggs sedan laget.

Första steget i Jukka Jalonens modell handlar om att leva och agera i nuet. Det är viktigt att ta vara på det som finns här och nu. Det är bara i nuet man kan påverka och göra resultat. Centralt för ett vinnande team är att fokusera i nuet och inte blicka bakåt eller framåt i onödan.

Andra steget i modellen berör förberedelser. Varje individ måste få tid och möjligheter att på bästa sätt förbereda sig. Här är det viktigt att inse att människor är olika och har olika behov. Därför är det betydelsefullt att ge var och en individuella möjligheter att förbereda sig.

Tredje steget i modellen fokuserar på att skapa förtroende hos teamets medlemmar. Av stor vikt är att individerna litar både på sig själva och på varandra. Att bygga en tro på den egna förmågan att lyckas och nå framgång är central.

Att skapa tolerans är Jukka Jalonens fjärde steg. Det handlar både om att skapa tolerans och vidsynthet inför olika situationer som kan uppstå och inför olika personligheter som finns i laget. Individerna i teamet måste inte tycka om varandra men de måste tolerera varandra och kunna hantera känslor och reaktioner.

Det femte steget handlar om att skapa mod i organisationen att våga vinna och på samma gång inte vara rädda för att misslyckas. Jukka Jalonen betonade vikten av att utnyttja teamets styrkor och framgångar samt vikten av att ge positiv feedback. Han ansåg att det är mycket viktigare att lyfta fram och påvisa sådant som gått bra än sådant som gått dåligt.

Slutligen handlade sista och sjätte steget om att alla deltar till 100 %. Teamet vinner eller förlorar tillsammans. Man ska inte lämna någon bakom. Samtliga individers delaktighet är av stor betydelse.


Avslutningsvist lyfte Jukka Jalonen fram ett antal viktiga råd som han anser är av största vikt för att nå framgång med ett team. Dessa var:

 • Skapa en välfungerande kommunikation
 • Visa engagemang och verka för att engagera andra
 • Ledare ska agera förebilder
 • Ha tålamod och låt saker ta sin tid
 • Inga ursäkter! – Ta ansvar och erkänn sådant som gått fel
 • Basera roller utifrån individernas styrkor
 • Var mentalt beredd på både svårigheter och framgångar
 • Skapa en känsla av självständighet
 • Delegera, visa förtroende och ge ansvar
 • Skapa en krävande omgivning både internt och externt
 • Visa uppskattning och respekt
 • Var ärlig och rättvis

Senaste inläggen

Bloggarkiv