Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2017 > 04

Ständiga brandkårsutryckningar eller ständiga förbättringar? Vi väljer själva vad vi vill ha. Fast ska man kunna välja krävs det att man förstår själva frågan. Och med tanke på hur förbättringsarbete bedrivs i många verksamheter idag så tvivlar jag på att man gör det. Idag ser vi allt för ofta ett ledarskap som saknar kunskap om systematiskt faktabaserat förbättringsarbete. Dagens ledarskap arbetar därför i stor utsträckning på symtomnivå. Istället för gedigna rotorsaksanalyser så kämpar man med att åtgärda symtom. Förr eller senare leder bristande problemlösnings- och processutvecklingsförmåga till att verkligheten kommer ikapp. Vanligen i form av dåliga resultat och kriser. Då lyfts symtomlösandet till hög nivå och resulterar allt för ofta i stora omorganisationer, kostnadsnedskärningar och/eller rationaliseringsprogram. Emellanåt har man tur och vinner tid genom momentant förbättrade resultat, men då inte roten till problemen åtgärdats så är det bara en tidsfråga innan problemen kommer ikapp igen. Det finns dock en annan väg. Men den kräver ett paradigmskifte i det ledarskap som utövas i många verksamheter. En avgörande svårighet är att kunskap om systematiskt förbättringsarbete idag fullständigt saknas hos de flesta som bedriver ledarskapsutbildning, varför vi fortfarande fostrar ledare in på helt fel väg.

Läs hela inlägget »

Verksamhetsutveckling är ett begrepp som används i olika sammanhang med lite olika innebörd. Vi som arbetar med kvalitet talar ofta om att vi håller på med verksamhetsutveckling på samma gång som de som arbetar med IT säger samma sak. Allt för ofta menar man dock i praktiken skilda saker och ser olika på vad vi menar med verksamhetsutveckling. Dessutom saknas ofta samverkan mellan dessa aktörer. Emellanåt krockar till och med initiativ och konflikter kan uppstå. Väldigt ofta missar man därmed synergier och möjligheter att utnyttja kunskaper, tillvägagångssätt och lösningar från kompetensområden utanför det egna. Själv ser jag oerhörda möjligheter i att integrera dessa två områden med varandra. På KTH valde vi därför att redan 1999 flytta samman ämnesområdet kvalitet med den enhet som forskar och utbildar inom IT-management. Vi har sedan dess kamperat ihop i en gemensam avdelning och jag har därigenom under åren lärt mig en hel del om dessa svårigheter.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

There are no entries for this period.

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: