Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2019 > 03

Att utveckla processer handlar inte bara om att kartlägga och dokumentera dem. Det är inte den som har längst flödesschema i slutändan, som vinner. Många har försökt med det, så den insikten är stor. Processutveckling handlar desto mer om att förstå och systematiskt utveckla de flöden som ligger som grund för processens funktion och framgång. Sedan snart 30 år finns många av de tankesätt, principer och verktyg som krävs för att lyckas i detta arbete att tillgå från Leankonceptet. Att bedriva processutveckling utan att ha tillgång till denna kunskap är inte bra svårt. Risken är dessutom stor att framgångarna uteblir och att organisationen därigenom fullständigt tappar förtroendet för processarbete.
Läs hela inlägget »

Kvalitet har debatterats länge och mycket gällande välfärden. I den aktuella överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet talas det en hel del om bättre kvalitet inom skola och sjukvård. Om så ska kunna ske krävs ökar förståelse inom politiken för vad en verkningsfull kvalitetsutveckling handlar om och inte en traditionell naiv tro att mer resurser i form av fler läkare, sjuksköterskor och lärare löser alla problem. I överenskommelsen talas även om ökad trygghet, något som på motsvarande sätt knappast löses genom att anställa mer poliser utan kräver förståelse och förbättring av många kritiska processer inom rättsväsendet och samhället. Ett annat område som berörs är miljö och hållbarhet. Här räcker det inte med lagar, förordningar och avgifter. Vad som krävs är kunskap om hur man genom kvalitetsutveckling, innovation och ständig förbättring kan verka för att reducera slöserier och minska den resursförbrukning som krävs för att försörja vår befolkning. Något som är fullt möjligt om man har kunskap om hur man gör. Utöver detta lovas förbättringar inom en mängd andra viktiga områden. Här hoppas jag att våra politiska ledare förstår skillnaden mellan att fixa symtom och att systematiskt och faktabaserat lösa problemens rotorsaker…

Läs hela inlägget »
Läs artikeln nedan som handlar om ett av Kinas kvalitetsledande företag. Där finns allt det vi själva behöver fokusera på. Ett stort engagemang för, rikligt med resurser dedikerade till och omfattande kompetensutveckling avseende kvalitet och systematiskt förbättringsarbete. Som professor i Kvalitet vid Shanghai University ser jag denna utveckling mycket nära och vet samtidigt att svenska företag fortfarande har alla möjligheter möta upp. 
Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

There are no entries for this period.

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: