Värdeskapande                      Förbättringsmöjligheter                      resultatfokus

2024 > 02

Utan tillgång till data och information av god kvalitet kan inte korrekta beslut fattas. I en värld där mängden tillgänglig data ökar samtidigt som verksamheter blir mer datadrivna så kommer risken att fatta felaktiga beslut snabbt att öka. Korrekt och relevant data ökar dessutom tilliten till de beslut som fattas.
Dagens organisationer rapporterar mängder av information till kunder, ägare och myndigheter. Felaktigheter i sådan information kan lätt få alvarliga konsekvenser. Många verksamheter värderas även i allt större utsträckning utifrån den data och information de äger. Om kvalitet på denna data och information visar sig vara låg, torde också bolagets värdering drastiskt kunna påverkas.

Läs hela inlägget »

Om MIG

Jag är VD för Sandholm Associates, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor vid Shanghai University samt President för International Academy for Quality. Dessutom är jag författare till ett större antal böcker om kvalitet och verksamhetsutveckling, aktiv forskare samt har en roll inom ett antal olika styrelser och organisationer. Läs mer om Lars

Tanken med denna sida

Denna sida är mitt forum för att, oberoende av de roller jag har i andra organisationer, dela egna erfarenheter, tankar, nyheter och reflektioner gällande kundorienterad verksamhetsutveckling, ledar- och medarbetarskap för ständiga förbättringar samt värdeskapande processutveckling.

Nyheter

There are no entries for this period.

Besök mig även på:


...eller på vår internationella hemsida: