Finlands förra president Tarja Halonen talar om kvalitet och hållbarhet

Vid EOQ Congressen i Helsingfors höll Finlands förra president ett intressant föredrag om kvalitet och hållbarhet som ligger mycket i linje med mitt sätt att se på detta (se tidigare inlägg). Hon beskrev behovet av hållbar utveckling inom alla typer av verksamheter och betonade tydligt kopplingen mellan kvalitet, förbättringsarbete och hållbarutveckling. Vad framtiden behöver är en tillväxt med fokus på kvalitet och effektivitet. Resurser ska nyttjas med avsikt att tillföra värde. Om så sker skapas en grund för fortsatt goda levnadsförhållanden i framtiden. Av största vikt är att skapa en långsiktig utveckling trots kortsiktiga krav som måste mötas. Detta är något som ställer stora krav på politiker, ägare och ledare.

Tarja Halonen betonade även behovet av att arbeta med kvalitet i utbildningssystemet då mycket av vår framtid utvecklas genom kommande generationer. Hon berörde även betydelsen av att bedriva ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbetet inom vården och övriga delar av välfärdssystemet. Dels för att undvika fel och brister, men även för att skapa högre effektivitet och mer värde för de resurser som finns att tillgå. Tillsammans bidrar detta till en mer hållbar utveckling även från samhällets sida.

Slutligen betonade Halonen att det krävs handlingskraft och initiativförmåga. – Även de bästa idéerna fungerar ej om man ej genomför dem, sammanfattar hon detta.

Senaste inläggen

Bloggarkiv