Jorma Eloranta betonar vikten av ett strategiskt anpassat förbättringsarbete

Jorma Eloranta är en av Finlands mest framgångsrika företagsledare. På meritlistan finns ett mångårigt VD-skap för Metso samt styrelseuppdrag i företag som bl a Stora Enso, Ovako Steel, Cargotec samt Uponor. Som ledare har han med stor energi verkat för kvalitet, utveckling och förbättringar. Idag höll han ett intressant föredrag på EOQ Congressen där han belyste sina erfarenheter av att framgångsrikt leda företag. Under lunchen diskuterade jag därefter ledningens roll med honom i ett givande samtal. Min upplevelse är att han är en ledare med stor insikt och förståelse gällande systematiskt verksamhetsutvecklingsarbete.

Inledningsvis betonar han värdet av att i ledningen enas om vad framgång är för den egna verksamheten. Ytterst handlar det om att ta fler order än konkurrenterna. Konkurrenskraft och hög kvalitet är då mycket betydelsefullt. Särskilt då man verkar i högkostnadsländer som Sverige och Finland. Även om goda kortsiktiga resultat idag är en nödvändighet trycker han hårt på att framgångsrika verksamheter måste grunda sina beslut på större visioner än att bara tjäna pengar. Framgång utgår från att i grunden förstå kunderna och marknaden.

I sitt föredrag framhåller Jorma Eloranta vikten av att anpassa det sätt man utvecklar en verksamhet efter det strategiska läget inom den aktuella marknaden. Vissa företag verkar på en traditionell marknad där ständiga förbättringar i många små steg är bästa vägen framåt, medan andra markander förändras mycket snabbt varför behovet av innovation och genombrott är mycket större. Ibland kan t o m olika strategier krävas i olika delar av en verksamhet.

Det är därför en oerhört viktig ledningsuppgift att fastställa rätt strategi för förbättringsarbetet. Med fel strategi fungerar de bästa verktygen inte alls. Det är väsentligt att veta var och när förändring krävs, men lika viktigt att veta var och när förändring inte ska ske. Idag ökar dessutom ofta komplexiteten i många organisationer varför förenkling är angeläget. För att sedan lösa problem och genomföra åtgärder anser han sedan att ett Lean och Sex Sigma är mycket användbara koncept.

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

-

Bloggarkiv