Det går framåt för Kinas kvalitetssatsning

Jag har tidigare berättat om och varnat för Kinas oerhört ambitiösa satsning på kvalitetsutveckling i landet som är i nivå med vad japanerna gjorde under 50- och 60-talen. Idag rapporterade Jia Fuxing som är President för China Association for Quality om den aktuella kvalitetsutvecklingen i landet. Mycket håller på att hända och kan komma att påverka oss enormt om vi inte vaknar upp i tid och lägger in en betydligt högre växel gällande västvärldens kvalitets- och förbättringsarbete..

Som vanligt var Kineserna mycket ödmjuka och visade stor respekt inför alla problem som finns idag. Man talade mycket om kvalitetsproblem som förekommer i dagens företag men visade samtidigt på oerhört ambitiösa satsningar gällande den utveckling och de förbättringar som nu pågår med största stöd hela vägen upp till landets president Xi Jinping som personligen engagerat sig i arbetet. Redan nu börjar dock redan resultaten visa sig. Kinesisk kvalitet ökar samtidigt som felförekomsten minskar i kinesiska företags produktion. Nedan återger jag några bilder som beskriver utvecklingen.

Senaste inläggen

Bloggarkiv