Ökande global kvalitetskonkurrens måste mötas med engagemang och förbättringar

Som jag skrivit och talat om vid många tillfällen så är jag orolig för hur de oerhört ambitiösa kvalitets- och förbättringssatsningar i främst Kina och Indien kan komma att påverka den västerländska ekonomin och vårt välstånd på längre sikt. Det krävs ett uppvaknande nu och inte när andra regioner kommit ikapp. Annars kan vi hamna i ett läge där det är för sent att reagera. Fortfarande finns dock tid enligt min bedömning. Något måste dock ske då intresset och engagemanget för dessa frågor idag är på tok för lågt!

På 1980-talet råkade västvärlden ut för en omfattande kvalitetskris som ledde till stora omvälvningar i många branscher. Orsaken var att japansk industri hade hunnit i fatt och nu kunde leverera bilar, kameror, tv-apparater och mycket annat till högre kvalitet och lägre pris än sina västerländska konkurrenter. Inför framtiden ser jag ett motsvarande scenario i antågande. Kinesiska och indiska företag och organisationer satsar på ett motsvarande sätt som japanska företag gjorde på 1950- och 1960-talen på kvalitet och förbättringsarbete. Vissa resultat har redan börjat komma men det jag vill varna för är vilka effekter detta eventuellt skulle kunna komma att få i framtiden. För att undvika detta krävs en skärpning i alla led i våra verksamheter och organisationer. Vi har inte råd att våga riskera att inte förbättra oss tillräckligt fort!

Här finns lite fler tankar om detta som jag nyligen utvecklade i Malmö Aviations tidning Gate:

Senaste inläggen

Bloggarkiv